Uusiutuvan energian käyttöönotto

Kunnat ja kuntayhtymät tuottavat ja hankkivat vuosittain käyttöönsä mittavia määriä sähkö- ja lämpöenergiaa. Viime vuosina sähkömarkkinoiden avauduttua kuntien asema paikallisena energiantuottajana on muuttunut. Nykyisin kunnat voivat toimia energiantuottajina, hankkijoina tai molempina.

Energiaa uusiutuvilla energialähteillä

Energiantuotannosta aiheutuu usein haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Tämän vuoksi kuntien tulisi energianhankinnassaan ja -tuotannossaan ottaa huomioon eri tuotantomuotojen ympäristövaikutukset.

Uusiutuvista energialähteistä tuotetulla energialla edistetään kestävän kehityksen toteutumista kunnissa. Hiilidioksidin nettopäästöjen vähenemisen ohella uusiutuvien energialähteiden käyttö lisää myös alueellista hyvinvointia. Esimerkiksi paikalliseen biopolttoaineiden hankintaan perustuva lämpöyrittäjyys vahvistaa paikallista elinkeinoelämää luomalla uusia työpaikkoja alueelle.

Useilla kunnilla on haja-asutusalueilla omistuksessaan rakennuksia, esimerkiksi kouluja, jotka eivät ole kaukolämpöverkon piirissä tai joissa esimerkiksi vanhentunut öljylämmityslaitteisto vaatii uudistamista. Muun muassa näiden rakennusten lämmöntuotannossa voitaisiin siirtyä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.


Sivua päivitetty viimeksi 2.11.2016

Tulosta sivu