Yhdyskuntasuunnittelu

Valtaosa osa yhdyskuntien päästöistä syntyy rakennusten energiankäytöstä ja liikenteestä. Alue- ja yhdyskuntarakenteella on suuri merkitys siihen miten suuria päästöt ovat. Suunnittelemalla rakenteeltaan eheitä ja tiiviitä yhdyskuntia voidaan yhdyskuntien energiatehokkuutta parantaa ja vähentää samalla kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden haitallisten ympäristövaikutusten syntyä.

Energiatehokas ja eheä yhdyskunta on kaikkien etu – siitä hyötyvät niin asukkaat, paikallinen elinkeinoelämä ja kuin ympäristö. Myös olemassa olevien yhdyskuntien energiatehokkuutta voidaan usein parantaa kaavoituksen ja liikennesuunnittelun avulla vaikka se saattaa olla uusien alueiden suunnittelua haasteellisempaa.

Eheän ja energiatehokkaan yhdyskunnan etuja:
  • kaupunkirakenne on tiivis, jolloin välimatkat ovat lyhyitä ja tarve matkustaa pieni;
  • asuinalueet ja keskusta ovat elinvoimaisia;
  • mahdollisuudet kävelyyn ja pyöräilyyn ovat hyvät;
  • joukkoliikenne on kattava ja toimiva; ja
  • hyvin suunniteltu yhdyskunta kannustaa tekemään työmatkat oman auton sijasta muilla tavoin.
Energiatehokkaassa yhdyskunnassa rakennusten energiankulutukseen on kiinnitetty huomiota. Kaavoitus toteutetaan siten, että kaukolämpöverkkoon liittyminen on mahdollista. Talojen sijoittelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös passiivinen aurinkoenergia.

Yhteistyötä ja vuorovaikutusta tarvitaan

Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantaminen onnistuu kunnan eri toimijoiden pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella. Energiatehokkuuden toteutumisesta ovat vastuussa niin kunnan virkamiehet, päättäjät kuin asukkaat.

Suunnittelijoilta ja päättäjiltä tarvitaan myös ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta energiatehokkaan kaupunkirakenteen toteuttamisessa. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi myös asukkaita on tärkeää kuunnella suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien eri vaiheissa, sillä viime kädessä he vaikuttavat päivittäisillä valinnoillaan, kuten liikkumistottumuksillaan, siihen miten yhdyskunnan energiatehokkuus lopulta toteutuu.


Sivua päivitetty viimeksi 1.11.2016

Tulosta sivu

Muualla verkossa

Kestävä yhdyskuntasuunnittelu (SAFA, Suomen Arkkitehtiliitto)