Taloyhtiöt

Asumisen perusedellytyksiä ovat lämpö, sähkö ja vesi. Asukkaat tarvitsevat niitä asumiseen ja asuinkiinteistön laitteet vaativat puolestaan sähköä toimiakseen.

Asuinkiinteistön (kerros- tai rivitalon) hoitokustannuksista noin 40 prosenttia muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta. Kulutusta voidaan vähentää hyvällä kiinteistön energiataloudellisella ylläpidolla. Samalla parannetaan yleensä myös asumisen viihtyvyyttä, kun vähennetään esimerkiksi suuria lämpötilaeroja rakennuksen eri osissa.

Energianhallinta kuntoon tavoitteilla ja toimenpiteillä

Energianhallinnassa asetetaan pitkän ja lyhyen tähtäyksen tavoitteita sekä toimenpiteitä. Pitkällä aikavälillä toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa koko energiankäytön rakenteeseen pitkävaikutteisten energiansäästöinvestointien, tiedotuksen ja käyttöhenkilökunnan koulutuksen avulla. Lyhyen aikavälin toimenpiteillä on tarkoitus etsiä energiankulutukseen vaikuttavat käyttötekniset virheet. Tarkoituksena on havaita, selvittää ja mahdollisesti ennakoida laite- ja järjestelmäviat.

Jos energian- ja vedenkulutusta saadaan vähennettyä, vastikkeiden ja vuokrien nousupaineet pienenevät. Säännöllisellä energian- ja vedenkulutuksen seurannalla varmistutaan järjestelmien järkevästä käytöstä, säästötoimenpiteiden kannattavuudesta ja saadaan nopeasti tieto kulutuspoikkeamista.

Energiatodistus kertoo rakennuksen laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen sekä antaa tietoa energiankäyttöä parantavista toimenpiteistä.

Energiankulutuksen jakautuminen ja säästömahdollisuudet voidaan kartoittaa tarkemmin myös teettämällä energiakatselmus.

Asukkaana voit vaikuttaa

Kun asukkaiden asenne on kunnossa, käyttötottumukset energiaa säästävät ja kiinteistöhuolto toimii tarkoituksenmukaisesti, pääsee taloyhtiö pitkälle energiansäästön tiellä. Asukkaana voit kiinnittää taloyhtiösi huomion erilaisiin energiaa säästäviin ratkaisuihin ja toimintatapoihin.


Sivua päivitetty viimeksi 27.7.2016

Tulosta sivu

Ajankohtaista