Kulje viisaasti logo

Liikenne

Oman liikkumisen energiankulutusta voi vähentää jokainen. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne kuluttavat vähiten energiaa kuljettua henkilökilometriä kohden. Autoilun energiankulutusta voi vähentää ajotavalla ja vähän kuluttavan auton hankinnalla sekä käyttämällä autoa lähinnä joukkoliikenteen liityntäliikenteessä. Joukkoliikenne on aina ympäristölle parempi vaihtoehto kuin täysikin henkilöauto.

Viisas liikkuminen

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Viisaasti liikkumalla tarpeeton liikennesuorite vähenee. Ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Mikäli henkilöauton käyttö on välttämätöntä, kannattaa suosia autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntäpysäköintiä ja taloudellista ajotapaa. Fiksua on myös valita mahdollisimman pienikulutuksinen auto.

Liikenteen ympäristöhaittoja vähennetään

Liikenteen ympäristöongelmia vähennetään erilaisilla ohjauskeinoilla. Autojen päästörajoja kiristetään ja autojen käyttömaksuissa ja uusien autojen hinnoittelussa on Suomessa siirrytty CO2-päästöpohjaiseen verotukseen. Muutokset suosivat vähän kuluttavia autoja. Polttoaineiden verotus perustuu energia- ja hiilisisältöön, ja polttoaineiden bio-osuuksia on lisätty kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Energiatehokkuudella euroja ammattiliikenteessä

Ammattiliikenteessä energiatehokkuuden parantamisen tarve korostuu, koska vuotuiset ajokilometrit ovat suuria. Kuljetussuunnittelulla, kalustovalinnoilla ja ajotavalla voidaan parantaa kuljetusyrityksen energiatehokkuutta.

Energiatehokkuus ja kustannustehokkuus kulkevat useimmiten käsi kädessä. Siksi energiansäästö kannattaa myös liiketoiminnassa. Energiatehokkuussopimukseen liittyminen on hyvä keino viestittää asiakkaille siitä, että yritys on sitoutunut energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.


Sivua päivitetty viimeksi 20.9.2016

Tulosta sivu