Ammattiliikenteen energiatehokkuus

Oheiset ammattiliikenteen sivut on laadittu lähinnä sellaisen yrityksen näkökulmasta, joissa on palkattua työvoimaa. Suurin osa asioista on kuitenkin sovellettavissa myös isäntäkuljettajien yrityksiin.

Joukkoliikenteen, tavaraliikenteen ja taksiliikenteen energiatehokkuutta käsitellään erikseen omilla sivuillaan. Henkilö- ja tavarakuljetusten hankinnoille on lisäksi on oma osionsa.

Ammattiliikenteen energiatehokkuutta käsitellään kolmella pääalueella. Johtaminen, ohjaus ja suunnittelu luovat perustan energiatehokkaille kuljetuksille.
  • Johtamiseen sisältyy tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamiseen tarvittavista keinoista päättäminen, esimerkkinä vaikkapa kalustopolitiikka;
  • Ohjaus puolestaan on prosessi, jolla johdon asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa;
  • Yhdessä huolellisen suunnittelun kanssa.

Ajoneuvokaluston järkevällä hankinnalla ja ylläpidolla (huollot, korjaukset) on suuri vaikutus siihen, miten energiatehokkaaksi kuljetusyrityksen operatiivinen toiminta voidaan saada.

Henkilöstön osaamisessa painotetaan perehdyttämistä ja taloudellisen ajon koulutusta. Molemmat edistävät ajoneuvokaluston taloudellista ja ympäristöä säästävää käyttöä.

Ammattiliikenteen käsittely on Motivan Liikenne-sivuilla rajattu toistaiseksi tieliikenteeseen. Ammattiliikenne-osiossa käsitellään vain tuotannolliseen käyttöön tarkoitettuja autoja. Työsuhdeautot käsitellään erikseen kohdassa "Työsuhdeauton valinta". Rautatie-, metro- ja raitiovaunuliikenteen energiatehokkuutta käsitellään liikenteen energiatehokkuussopimusten liitteissä.


Sivua päivitetty viimeksi 7.7.2016

Tulosta sivu