Liikenteen projekteja

Projektiosioon on koottu sellaiset liikenneprojektien verkkosivut, joihin Motiva on osallistunut tai osallistuu. Päättyneiden projektien sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä ja ylläpidetä, mutta sivuilta löytyvät projektien kuvaukset, tavoitteet ja tulokset. Projektien aikana syntyneitä raportteja ja muita dokumentteja voi ladata pdf-tiedostoina.

Projektit

Viisas kulkutavan valinta, alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys -kehityshankkeen tavoitteena on pilotoida erilaisia viisaan kukutavan valintoja tukevia toimenpiteitä aluekehityksessä, kaavoituksessa (erityisesti asemakaavoitustasolla) tai yksittäisten kiinteistöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

EU:n ENDURANCE-hankkeessa (2013-2016) on tavoitteena lisätä kestävän liikkumisen suunnittelua 25:ssä hankkeeseen osallistuvassa Euroopan maassa verkostoitumalla, yhdessä oppimalla sekä jakamalla parhaita käytäntöjä ja kokemuksia.

EU:n ECOWILL-hankkeessa (5/2010-4/2013) laadittiin taloudellisen ajon lyhytkurssien perusvaatimukset ja kokeiltiin oppien integroimista autokoulujen opetukseen sekä kuljettajatutkintoihin. Suunnitteilla on niin ikään verkko-opetusaineistoa ajokortillisille kuljettajille.

Eurooppalaisella momo-hankkeella (10/2008-9/2011) lisättiin tietoisuutta autojen yhteiskäytöstä ja pyrittiin kasvattamaan käyttäjämääriä erityisesti Helsingin seudulla, jossa City Car Club on tarjonnut palveluitaan liki kymmenen vuotta.

VTT:n viisivuotisessa TransEco-tutkimusohjelmassa (2009-2013) kehitettiin tieliikenteen energiankäyttöä ja päästöjä vähentävää teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Sähkö- ja hybridiautoihin liittyvällä teknologian kehittämisellä on ohjelmassa merkittävä osuus.

Raskas ajoneuvokalusto, RASTU -projekti ajoittui vuosiin 2006-2008. Se oli jatkoa Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen, HDEnergia -projektille (2003-2005).

INTERACTION, International Transport and Energy Reduction Action (2006-2008) oli Euroopan komission ”Euroopan älykäs energiahuolto” -ohjelman – Intelligent Energy – Europe, IEE -hanke, jossa pyritiin vähentämään tavarankuljetusten kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä yrityksille kannattavalla tavalla.

Lämpö- ja kylmäenergian varastointi kuljetusvälineissä – PCM-akku -projektissa (2006-2008) tutkittiin lämpö- ja kylmäenergian varastointia kuljetusvälineiden lämpö- ja kylmäakkuihin.

Treatise-hanke (2005-2007) oli energiatoimistoille sekä paikallisille ja alueellisille toimijoille suunnattu koulutusohjelma liikenteen energiankäytöstä.


Sivua päivitetty viimeksi 13.2.2017

Tulosta sivu