Viisaan liikkujan valinnat

Ihmiset liikkuvat usein vanhojen tottumustensa ohjaamalla tavalla. Varsinaisia oman liikkumisen suunnitteluun liittyviä valintoja eri kulkutapojen välillä tehdään harvoin.
Viisaan liikkumisen valinnat -portaikko
Omia ja perheen liikkumistapoja ja liikkumistarpeita suunnittelemalla voi liikkumista muuttaa usein helpostikin energiatehokkaammaksi – varsinkin jos on valmis tuulettamaan hieman omia piintyneitä tapojaan. Hyvä lähtökohta on valita kulkutapa tarpeen – ei vanhan tottumuksen – mukaan. Energiatehokas liikkuminen säästää ympäristön lisäksi rahaa ja aikaa. Joukkoliikenteen käyttäjän ei tarvitse stressata ruuhkissa eikä huolehtia pysäköintipaikan etsimisestä. Kävely ja pyöräily ylläpitävät puolestaan terveyttä.

Autoilu suurin energiasyöppö

Autoilu kuluttaa arkisista liikennemuodoista eniten energiaa. Henkilöautoliikenteen osuus Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöistä on lähes puolet. Liikkumisen energiankulutuksen vähentämiseksi onkin olennaista kyseenalaistaa juuri autoiluun liittyvät tottumukset ja miettiä, voisiko päivittäiset matkat taittaa muuten kuin omalla autolla.

Aina auton käyttäminen ei ole tarpeellista, vaan matkan voi tehdä joukkoliikenteellä tai pyöräillen. Jos työmatkan kulkee muutamanakin päivänä viikossa pyöräillen tai joukkoliikenteellä, vähenee vuosittainen energiankulutus huomattavasti.

Automatkoja kannattaa puolestaan ketjuttaa eli suunnitella, missä järjestyksessä eri kohteissa käy, jotta kilometrejä kertyisi mahdollisimman vähän. Töihin ja harrastuksiin voi mennä myös kimppakyydillä työtoverien, ystävien ja naapurien kanssa.

Auton omistaminen ja käyttö on kallista. Aina sitä ei välttämättä tarvitse itse omistaa. Kun käytetään vuokra-autoa, taksia tai yhteiskäyttöistä autoa, autonkäytön tarpeellisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti, eikä autoon hypätä vain vanhasta tottumuksesta.

Liikkumisen tarpeeseen voi vaikuttaa

Liikkumisen tarve on seurausta tekemistämme päätöksistä – siitä missä päätämme asua, tehdä työtä, käydä kaupassa tai viettää lomaa. Näistä päätöksistä on pitkälti kiinni, kuinka hyvin voimme hoitaa liikkumisen mahdollisimman vähän energiaa kuluttaen ja ympäristöä säästäen. Jos paikat, joissa päivittäin toimimme, sijaitsevat kovin etäällä toisistaan ja joukkoliikenneyhteydet ovat huonot, tarvitaan liikkumiseen yleensä autoa, jolloin myös energiaa kuluu. Pitkät työ- ja asiointimatkat kuluttavat myös omaa vapaa-aikaa.

Asuinpaikan valinta vaikuttaa eniten arjen liikkumistarpeisiin, kuten työmatkan pituuteen ja siihen, onko työpaikalle mielekästä kulkea kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä vai onko auton käyttö välttämätöntä. Asuinpaikan valinta vaikuttaa muun muassa siihen, kuinka paljon lähipalveluja on käytettävissä. Lähipalveluja käyttämällä voi suhteellisen helposti vähentää liikkumiseen kuluvaa energiaa ja siitä syntyviä päästöjä. Lyhyet matkat voi kulkea kävellen tai pyörällä. Aina matka ei ole tarpeen lainkaan, sillä nykyään monet asiat voi hoitaa sujuvasti puhelimen tai internetin avulla.

Lomamatkojen energiankulutus vaihtelee suuresti riippuen siitä, missä lomailemme ja miten lomamatkat teemme – kaukolomat lentäen kuluttavat väistämättä paljon energiaa ja rasittavat ympäristöä.

Lisää aiheesta:

Arki, valinnat ja tulevaisuus - Kestävä liikkuminen (pdf) (924.9 KB)

Sivua päivitetty viimeksi 8.3.2017

Tulosta sivu

Muualla palvelussa

Viisaista valintoja liikkumiseen -esite


Muualla verkossa