Palvelut ja tuotteet

Motiva tuottaa energian ja materiaalien kestävään käyttöön liittyviä palveluja monipuolisesti julkisen hallinnon, yritysten ja yhteisöjen sekä kuluttajien tarpeisiin.

Motivan palvelut

 • Energiatehokkuussopimukset
  – kehittäminen, toimeenpanon tuki, seuranta
 • Energiakatselmukset ja -analyysit
  – kehittäminen, katselmoijakoulutus, laadun ja tulosten seuranta, asiakasneuvonta
 • Energiatehokas teknologia
  – käyttöönoton nopeuttaminen
 • Energiankäytön hallinta
  – johtamisjärjestelmät, jatkuva parantaminen
 • Hankinnat
  – kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu
 • Koulutus
  – koulutusohjelmat ja -tapahtumat
 • Kuluttajien energianeuvonta
  – Kuluttajien energianeuvonta vastaa asumisen, rakentamisen ja remontoinnin sekä liikkumisen energiankulutukseen liittyviin kysymyksiin
 • Materiaalitehokkuus
  – teollinen symbioosi, materiaalikatselmukset, tuoteketjujen hallinta
 • Seuranta ja vaikutusten arviointi
  – ohjelmien ja toimenpiteiden vaikuttavuus
 • Uusiutuva energia
  – kestävän käytön lisääminen, eri teknologioiden käyttöönoton nopeuttaminen
 • Viestintä
  – asenteisiin ja käyttötottumuksiin vaikuttaminen, viestintäkampanjat
 • Viisas liikkuminen
  – liikkumisen ohjaus, työmatka- ja työssä liikkuminen, ajoneuvojen energiatehokkuus


Motivan tuottamat ja ylläpitämät verkkopalvelut:

www.motiva.fi
Motivan muut verkkopalvelut


Sivua päivitetty viimeksi 27.7.2015

Tulosta sivu