Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Energy Soundscapes -konsertti


Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Motiva Oy
Urho Kekkosen katu 4-6 A
PL 489
00101 HELSINKI
puh. 09 6122 5000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Motiva Oy, Viestintä- ja neuvonta -yksikkö
viestintäjohtaja Kati Laakso
kati.laakso@motiva.fi
puh. 09 6122 5023

3. Rekisterin nimi

Energy Sounscapes -konsertin ilmoittautumiset.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietoja kerätään, jotta voidaan vahvistaa ilmoittautuneelle osallistuminen ja lähettää ennakkotietoa. Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi ja sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
  • Ensisijaisesti ja henkilöltä itseltään

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille kuin tapahtuman järjestelyihin osallistuville tahoille. Tietoja ei käytetä muihin markkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Sivua päivitetty viimeksi 20.2.2017

Tulosta sivu