Motiva Services Oy

Motiva Services Oy on Motiva Oy:n kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa energia- ja materiaalitehokkuushankkeita yhteistyössä erityisesti yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Motiva Services Oy tarjoaa konsultointi-, koulutus- ja viestintäpalveluja. Asiakkaitamme ovat ensisijaisesti organisaatiot, jotka tarvitsevat joko omaan tai asiakkaidensa käyttöön puolueetonta tietoa energia- ja materiaalitehokkuutta lisäävistä järjestelmistä, menetelmistä, teknologioista ja parhaista käytännöistä.

Motiva Services Oy:n toiminta käynnistyi joulukuussa 2008. Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin ja Euroopan ympäristömerkin hallinnointi ja markkinointi siirtyivät Motiva Services Oy:lle vuoden 2011 alusta.

Kansainvälisesti Motiva Services Oy:llä on näyttöjä tuloksekkaasti läpi viedyistä projekteista, joissa asiakkaana on usein ollut julkinen hallinto. Nämä projektit, jotka useimmiten ovat keskittyneet valtiojohtoisen energiatehokkuustoiminnan käynnistämiseen, ovat onnistuneet hyvin. Motiva Services Oy on luonut luottamuksellisen suhteen julkiseen hallintoon kyseisissä maissa. Tämä avaa osaltaan jatkossa ovia muille suomalaisille yrityksille.

Motiva Oy ja Motiva Services Oy muodostavat konsernin, jonka toiminta-ajatuksena on energian ja materiaalien tehokkaan käytön edistäminen. Yhtiöt toimivat läheisessä yhteistyössä.


Sivua päivitetty viimeksi 27.7.2015

Tulosta sivu

Muualla palvelussa