Rakentajan ohjeet

Pientalon rakentaminen on vaativa urakka. Se on myös monille perheille taloudellisesti elämän suurin investointi. Sen takia suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa hyödyntää eri alojen ammattilaisten tietoja ja taitoja.

Voimassa olevan rakennuslain ja -asetuksen perusajatus on, että kaikki rakentaminen on tehtävä asiantuntijavoimin. Perhe, joka toteuttaa itselleen talon ei enää olekaan rakentaja vaan rakennuttaja.

Tässä osiossa käydään läpi asioita, joihin rakennushankkeen eri vaiheissa on syytä erityisesti kiinnittää huomiota, kun tavoitteena on energiatehokas pientalo.

Pientalon rakentaminen koostuu:
  • hankesuunnittelusta,
  • talon teknisestä suunnittelusta ja
  • varsinaisesta rakennusvaiheesta.
Tavoitteena olevat energiatehokkuusvaatimukset on syytä huomioida alusta saakka eli jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään koko hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeitä päätöksiä, kuten toteutuksesta vastaavien suunnittelijoiden ja rakentajien valinta.


Sivua päivitetty viimeksi 22.9.2016

Tulosta sivu

Muualla palvelussa


Tutustu energiatehokkaan rakentamisen parhaisiin käytäntöihin:
BUILD UP Skills Finland koulutusmateriaalit

Muualla verkossa

Energiatehokas koti
Rakennustiedon julkaisemia oppaita rakentajalle:

Rakennustietokauppa