Taustatietoa

Taustatieto-osiossa kerrotaan kansainvälisistä ja kansallista ohjauskeinoista, joiden avulla parannetaan energiatehokkuutta, edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja hillitään ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä.

Euroopan unioni on asettanut jäsenmailleen yhteisiä tavoitteita energiankäytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Tärkeimpiä energia- ja ilmastodirektiivejä ovat energiapalveludirektiivi, Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja EcoDesign-direktiivi. Kansallisilla ohjauskeinoilla toteutetaan muun muassa näiden direktiivien vaatimukset.

Taustatieto-osioon on koottu myös tilastotietoja energiankäytöstä ja hiilidioksidipäästöistä Suomessa. Lukijaa helpottamaan on koottu energiasanasto ja energiayksikköjen selitykset.


Sivua päivitetty viimeksi 2.2.2016

Tulosta sivu