Ohjauskeinot

Energiatehokkuutta, uusiutuvan energian edistämistä ja ilmastoon vaikuttavien päästöjen vähentämistä voidaan ohjata sekä kansainvälisin että kansallisin keinoin. Euroopan unioni on asettanut jäsenmailleen yhteisiä tavoitteita energiankäytön tehostamiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Kansallisesti työtä ohjataan muun muassa ilmasto- ja energiastrategian toimenpideohjelmilla ja kansallisella lainsäädännöllä.

Suomessa päästövähennyksiin pyritään myös vapaaehtoisin keinoin muun muassa energiatehokkuussopimuksien ja energiakatselmusten avulla. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi valtio myöntää määrärahojen puitteissa tukea  energiakatselmusten toteuttamiseen, energiankäytön tehostamiseen tähtääviin investointeihin sekä uusiutuvan energian ja uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon.


Sivua päivitetty viimeksi 4.8.2016

Tulosta sivu

Muualla verkossa