Toimialueet

Toimialueet-osiosta löytyy tietoa energian- ja materiaalienkäytön tehostamiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyvistä toimista, joihin Motiva tarjoaa tuotteita ja palveluja.

Energiakatselmustoiminta

Energiakatselmustoiminta-osiossa on TEM:n ohjeet energiakatselmustoiminnalle ja ajantasaiset tiedot katselmus- ja investointituista ja energiakatselmusmalleista. Sieltä löytyy myös tiedot auktorisoiduista energiakatselmoijista ja katselmoijakoulutuksesta.

Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimuksilla pyritään kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti osaltaan vastaamaan kansainvälisiin sitoumuksiimme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus-osiossa materiaalitehokkuutta tarkastellaan yritysten, julkisen sektorin ja kuluttajien näkökulmasta. Osiossa kerrotaan myös Motivaan keväällä 2008 perustetun materiaalitehokkuusyksikön roolista materiaalitehokkuuden edistäjänä. Motivassa kehitetään muun muassa materiaalikatselmusmenettelyjä ja annetaan neuvontaa ympäristöteknologiahankintoihin.

Teolliset symbioosit

Osiossa on tietoa Kansallisesta teollisten symbioosien toimintamallista (FISS) sekä brittiläisestä NISP-ohjelmasta, johon suomalainen malli pohjautuu. Sivulle on kerätty myös aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian osiossa esitellään uusiutuvan energian lähteet, kerrotaan niiden merkityksestä energiantuotannossa ja siitä millaisia näkymiä niiden käytössä on. Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään merkittävästi nykyisestä. Vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuuden tulisi olla 38 prosenttia energian loppukulutuksesta.

Kansainvälinen toiminta

Motiva osallistuu kansainvälisiin energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviin ohjelmiin, joilla pyritään hillitsemään ilmastomuutosta. Motiva toimii myös aktiivisesti eurooppalaisessa energiaverkostossa (EnR). Kansainvälinen toiminta -osiossa on tietoa näistä ohjelmista. Siellä on myös ajankohtaiset tiedot Intelligent Energy Europe eli IEE-ohjelmaan liittyvistä hakuajoista.

Kuluttajien energianeuvonta

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Suomeen kehitetään kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Ministeriö on nimennyt Motiva Oy:n energianeuvonnan valtakunnalliseksi koordinaatiokeskukseksi.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2016

Tulosta sivu