Yritykset

Yritysosiossa tarkastellaan menettelyjä ja työkaluja, joiden avulla yritykset voivat hallita energiankäyttöään ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuuttaan jatkuvan parantamisen periaatteella. Sivustossa tarkastellaan myös sitä, miten energiatehokkuus liittyy yrityksen jatkuviin toimintoihin tai toimintajärjestelmiin.

Energiatehokkuuden huomioon ottaminen hankinnoissa tarjoaa usein mahdollisuuden säästää energiakuluissa. Energiatehokkaiden hankintojen tekemistä käsitellään omassa osiossaan. Lisäksi tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksia ja toteutustapoja yrityksissä.


Sivua päivitetty viimeksi 6.11.2015

Tulosta sivu

Ajankohtaista