Energiakatselmus- ja investointituet

Energiakatselmuksissa selvitetään energian käytön nykytila ja tehostamismahdollisuudet kannattavuustarkasteluineen. Katselmusten työkustannuksiin voi hakea työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) myöntämää tukea. Myös energiatehokkuuden parantamiseksi tehtäviin investointeihin voi saada tukea.

Energiakatselmustuesta, investointituesta ja ESCO-hankkeiden tuesta on koottu Toimialueet-osioon tietopaketti, jossa kerrotaan tukien myöntämisen ehdoista ja hakemisesta.Sivua päivitetty viimeksi 30.7.2015

Tulosta sivu