Hankinnat

Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa tarkoittaa niin tuotannossa tarvittavien laitteiden ja prosessien energiatehokkuutta kuin käytettävien raaka-aineiden, energian ja palvelujen tuottamisen energiatehokkuutta.

Työkaluja energiatehokkaiden hankintojen tekemiseen

Laitehankinnat

Laitehankinnoissa energiatehokkaamman vaihtoehdon valitseminen on jonkin verran korkeammasta investointihinnasta huolimatta usein aikaa myöten parempi ratkaisu niin taloudellisessa mielessä kuin ympäristökuormituksen kannalta.

Yrityksissä energiatehokkuus kannattaa huomioida jo hankintaohjeistuksissa. Ohjeistusten laatimisessa voi hyödyntää julkisen sektorin hankintaohjeita sekä työkaluja (lisätietoja oikean reunan "Julkiset hankinnat" -linkistä).

Energiahankinnat

Kun sähkönhankinnassa ja lämmöntuotannossa valitaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, voidaan tuotantotoiminnasta aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin vaikuttaa huomattavasti, vaikka energiankulutus ei vähenisikään.

Materiaalitehokkuus

Materiaalien käyttö voi muodostaa suoraan tai välillisesti jopa yli puolet yrityksen muuttuvista kustannuksista toimialasta riippuen. Yritysten kannattaakin kiinnittää huomiota materiaalien käytön järjestelmälliseen tehostamiseen. Parhaiten se onnistuu asiantuntijoiden tuella tehtävän materiaalikatselmuksen avulla.


Sivua päivitetty viimeksi 30.7.2015

Tulosta sivu

Muualla verkossa

Hankinnat.fi (Kuntaliiton ja TEMin Julkisten hankintojen neuvontayksikkö)