Katselmustoiminta

Katselmustoiminta jakaantuu energiakatselmuksiin ja materiaalitehokkuuskatselmuksiin. Energiakatselmustoiminnassa on jo pitkät perinteet, sillä nykymuotoinen työ- ja elinkeinoministeriön tukema energiakatselmustoiminta ohjeistettiin ja käynnistettiin vuonna 1993. Energiakatselmuksista saatujen hyvien tulosten ja kokemusten kannustamana Motivassa käynnistettiin vuonna 2008 myös materiaalitehokkuuskatselmusten kehittäminen.

Energiakatselmukset

Energiakatselmuksien tarkoitus on tehostaa yrityksien ja yhteisöjen energiankäyttöä ja vähentää sitä kautta niiden toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Päästövähennysten lisäksi energiankäytön tehostuminen tuo myös suoraa taloudellista säästöä. Parhaimmillaan energiakatselmusten avulla saadaan aikaan säästöjä jopa ilman investointeja. Energiakatselmusten toteuttamiseen myönnetään myös yhteiskunnan tukea.

Motivan tehtävänä on seurata, edistää ja kehittää työ- ja elinkeinoministeriön tukemaa energiakatselmustoimintaa yhteistyössä alan asiantuntijoiden, TEM:n, katselmusten tilaajien ja energiakatselmoijien kanssa. Motiva ylläpitää lisäksi energiakatselmustoiminnan seurantajärjestelmää, johon kootaan tiedot kaikista energiakatselmuksista sekä valvoo energiakatselmusraporttien laatua.

Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmusten kehittäminen aloitettiin Motivaan vuonna 2008 perustetun Materiaalitehokkuusyksikön toimesta. Materiaalitehokkuuskatselmusmenettelyä kehitetään yritysten käyttöön. Kehitystyössä hyödynnetään Motivan pitkää kokemusta energiakatselmustoiminnasta. Materiaalitehokkuuskatselmuksista laaditaan asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön soveltuva malli ja työkalu.


Sivua päivitetty viimeksi 9.10.2015

Tulosta sivu

Muualla palvelussa

Energiakatselmukset:
Energiakatselmustoiminta
Materiaalitehokkuus:
Materiaalikatselmukset

Muualla verkossa

Kiilto Oy Motivan tehokkuuspilottina >> (Kontakti- lehden sivulta 10 alkaen)