Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian hyödyntäminen voi parantaa yrityksen kannattavuutta ja imagoa. Etenkin lämmön osalta yrityksen omilla valinnoilla on suuri merkitys. Suomessa biopolttoaineiden merkitys niin pienemmän kuin suuremman kokoluokan lämmöntuotannossa on kasvanut. Kotimaisten biopolttoaineiden hinnanvaihtelut eivät ole olleet yhtä voimakkaita kuin fossiilisten polttoaineiden. Tämä on hyvä huomioida omaa lämmityskattilaa valittaessa.

Yrityksen kannattaa tiedustella myös mahdollisuutta ulkoistaa lämmöntuotanto uusiutuvaa energiaa käyttävälle lämpöyrittäjälle.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö vähentää myös yrityksen tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvan energian käyttöä yritys voi hyödyntää omassa markkinoinnissaan ja imagon rakentamisessa.

EK:n verkkosivuilla on Yritysten energiaopas, josta löytyy lisätietoa lämmöntuotannon investointilaskelmista. Esimerkkilaskemien mukaan biopolttoaineet ovat varsin kilpailukykyinen vaihtoehto yrityksen lämmöntuotannossa.

Lämpöyrittäjyys

Lämmöntuotannon ulkoistaminen lämpöyrittäjälle voi olla yrityksen kannalta toimiva vaihtoehto lämmön hankinnassa. Tällöin yritys voi paremmin keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Myös kustannuksia leikkaavat synergiaedut muun muassa polttoaineen hankinnassa ja kunnossapidossa puoltavat monesti lämpöyrittäjän käyttöä.

Lämpöyrittäjä voi olla esimerkiksi metsänomistaja, joka hyödyntää pääasiassa omista metsistään saatavaa puuta. Lämpöyrittäjätoiminta ei rajoitu maaseudulle, vaan suuri osa asiakkaista löytyy nykyään taajamista.

Lämpöyrittäjät käyttävät pääasiassa kotimaisia polttoaineita kuten biopolttoaineita ja turvetta. Yritys voikin vähentää kasvihuonekaasupäästöjään valitsemalla biopolttoaineita hyödyntävän lämpöyrittäjän toimittaman energian oman fossiilista polttoainetta käyttävän kattilan sijaan.


Sivua päivitetty viimeksi 30.7.2015

Tulosta sivu