42 hakutulosta

... tavoite on tehostaa kiinteistön energiankäyttöä selvittämällä nykytila ja mahdollisuudet energiansäästöön ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Kuljetusketjujen energiakatselmus on tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltainen tarkastelu, ja siitä on hyötyä etenkin kuljetuspalveluja hankkiville, kuten kunnille ja kaupungeille. Uusiutuvan energian kuntakatselmus selvittää kunnan tai...
Kuljetusketjujen energiakatselmus – Uusi näkökulma kuljetusten energiansäästöön Huom! Kuljetusketjujen energiakatselmus ei kuulu tällä hetkellä TEM:n tukemiin energiakatselmuksiin. Alla oleva informaatio on lähinnä yleistietoa aiemmin tarjolla olleesta katselmusmallista. Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet on aiemmin kohdistettu ensisijaisesti teollisuuden tuotantoprosesseihin ja...
... TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään Yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein,...
Kuljetusketjujen energiakatselmus Tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltainen tarkastelu hyödyttää etenkin kuljetuspalveluja hankkivaa teollisuutta, kaupanalaa ja kuntia. Kuljetusketjujen näkökulmasta tapahtuvalla energiatarkastelulla voidaan tehostaa energiankäyttöä ja vähentää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi energiakatselmus tarjoaa työkaluja kuljetuspalveluja tarjoavan...
... TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Tuen hakijan tulee olla katselmoitavan kohteen tai kohteiden omistajayritys tai -yhteisö tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava...
Energiakatselmustoiminta Vuoden 2015 alussa voimaantullut energiatehokkuuslaki muutti energiakatselmuskäytäntöä. Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuuslaissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmustoimintaan ja vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEMin tukemaan energiakatselmustoimintaan. Energiakatselmustoiminnan tavoitteena on...
... 2003 Pertti Koski, Motiva Oy 9 ..jatkoa 2006 2005 Pertti Koski, Motiva Oy Kuljetusketjujen energiakatselmus Prosessikohtaiset katselmusohjeet 10 Energiansäästösopimukset, kausi 1997..2007 Energiatehokkuussopimukset, kausi 2008-2016 • sopimustoiminta tukee katselmustoimintaa, • energiakatselmukset osana sopimukseen liittyneiden toimenpideohjelmaa Pertti Koski, Motiva Oy 11 Energiakatselmusten...
Kuljetusketjujen energiakatselmuksen hyödyt Mikä on kuljetusketjujen energiakatselmus? Energiakatselmus on määrämuotoinen prosessi, jonka tavoitteena on kustannustehokkuuden parantaminen sekä energiankäytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Katselmus alkaa tarkasteltavan kuljetusketjun määrittelyllä, jossa asiakkaan kanssa yhdessä sovitaan katselmuksen laajuus ja käytettävät toteutustavat...
Kuljetusketjujen energiakatselmuksen pilottiyritykset Kuljetusketjut muodostuvat useista osapuolista ja usein myös eri kuljetusmuodoista. Energiankulutus voi olla joillakin toimialoilla jopa samansuuruinen kuljetuksissa kuin tuotannossa. Kuljetukset ovat merkittävä tekijä tuotteen toimitusketjun energiankulutuksen kannalta. Kuljetusketjujen energiakatselmus (KAEMUS) -projektissa toteutettiin...
... Avaus, Seppo Pyrrö Motiva Oy • osanottajien esittely • INTERACTION- hankkeen tavoitteet Seminaarin tavoitteet Kari Lautso WSP Finland Oy Suomen Kaupan Liitto Matti Räisänen Kuljetusketjujen energiakatselmus, EMISTRA- seurantajärjestelmä Motiva Oy, Seppo Pyrrö Parhaita käytäntöjä käyttöön • Benchmarking lähtökohtana, Route Smart työkaluna WSP Finland Oy HD- hankkeen tutkimustulokset, RASTU-...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.