46 hakutulosta

Aurinkolämpö Aurinkolämmön perusteet Aurinkolämpö-järjestelmät Hankinta ja asennus Aurinkolämpö-järjestelmän käyttö Kokemuksia aurinkolämmöstä Säädökset Aurinkolämpösanasto Lisätietoa Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva lämmön lähde. Aurinkolämmön merkitys ja kiinnostus sitä kohtaan kasvaa koko ajan. Keskeisenä haasteena Suomessa on talven lämmityskausi, jolloin aurinkolämmön määrä on...
Aurinkolämpö hakelämmön kanssa – missä kohtaa kannattava? 27.4.205 Oulu Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy Esityksen rakenne Aurinkoenergia lyhyesti Aurinkolämpösovelluksia Aurinkolämmön taloudesta Esimerkki Yhteenveto Yleistä aurinkoenergiasta • • • Säteilymäärä Suomessa on noin 1 MWh/keräinm2 vuodessa Saatavuus vaihtelee eri aikaskaaloilla Järjestelmän käyttökustannus on lähellä nollaa...
Teollinen aurinkolämpö Teolliseksi aurinkolämmöksi kutsutaan järjestelmiä joiden keräinpinta-ala on 50-500 m 2 . Parhaiten aurinkolämpöä voivat hyödyntää yritykset, jotka käyttävät suuria määriä suhteellisen matalassa lämpötilassa olevia nesteitä. Jos kulutus vielä painottuu kesäkaudelle, niin kannattavuus on sitäkin parempi. Aurinkolämpöä hyödynnetään prosesseissa esimerkiksi panimoissa ja...
... on sovittava etukäteen kohteiden yhteyshenkilöiden kanssa. – Ilmoita yrityksesi mukaan GreenEnergyCases-palveluun Valitse kohteet: Kaikki kohteet Vierailtavat Aurinkolämpö Aurinkosähkö Biodiesel Biokaasu Biokattilat ESCO ja EPC Kiinteistöautomaatio ja -valvonta Lämpöpumput, Kiinteistöt Lämpöpumput, Teollisuus Lämpöyrittäjä Näyttely, koulutus Pien-CHP Suunnittelu ja konsultointi...
... katon rakenteisiin. Kuva. Aurinkokerääjät on integroitu Alanurmon koulun kattorakenteeseen. Järjestelmässä on 4 000 litran vesivaraaja, johon aurinkolämpö syötetään. Laskennallisesti aurinkolämpöjärjestelmän tuotto on 36 prosenttia koulun vuotuisesta lämmön tarpeesta. Kesäaikana, kun aurinkolämmön tuotto on selvästi suurempi kuin lämmön kulutus koulussa, ylijäämälämpö syötetään...
... jäähdyttää ympäröivää maaperää useilla asteilla, ja keväällä maaperä voi putken ympärillä olla alimmillaan jopa -10 °C pakkasen puolella. Kytkemällä aurinkolämpö maapiiriin voidaan maalämpöjärjestelmän lämmönkeruupiirin toimintakykyä elvyttää, jolloin maalämpöpumpun hyötysuhde ja teho paranevat. Samalla maalämpöpiirin matala lämpötila pitää aurinkokeräimen hyötysuhteen mahdollisimman...
... regenerointi lisälämmöllä ehkäisee hienoisesti kaivoa ympäröivän kallion lämpötilan laskua. Kun aurinkolämpö ei enää myöhään syksyllä ja talvella riitä käyttöveden lämmitykseen, lämmitetään käyttövettä poistoilman lämmöllä. Nollaenergiatalo – Käpylä 186 Plusenergiatalo – Talo2020 Talon peruslämmitysmuotona toimii maalämpöpumppu, jota hyödynnetään lähinnä talviaikana, kun talon muista...
... on keskitetty yhteen tai muutamaan paikkaan osana muuta energiantuotantoa. Kaukojäähdytysjärjestelmällä voidaan kerätä myös rakennusten passiivisesti keräämä aurinkolämpö talteen. Aurinkolämpö energialähteenä Kaukolämmöllä on Suomessa erittäin vahva asema, sillä noin puolet palvelu-, liike- ja asuinrakennusten lämmöntarpeesta tuotetaan kaukolämmöllä. Kaukolämpöverkot ovatkin keskeisessä...
... pisteeseen. Vesikiertoisessa lattialämmityksessä se toimii selvästi paremmin kuin patteriverkossa matalamman lämpötilatason vuoksi.
Aurinkolämpöjärjestelmän käyttö Kuva. Aurinkolämpö soveltuu erinomaisesti käyttöveden lämmittämiseen. Kuva: Shutterstock. Aurinkoenergialla lämmitetään useimmiten käyttövettä. Käyttökohteena voivat mahdollisuuksien mukaan myös olla matalalämpöisen lämmönjaon piirissä olevat ympärivuotisesti lämmitettävät tilat, kuten pesu- ja saunatilojen lattialämmitys. Aurinkolämpö soveltuu hyvin...