18 hakutulosta

Energiatehokkuusjärjestelmät ETJ ja ETJ+ Systemaattisuuteen tähtäävä järjestelmä antaa raamit energiatehokkuuden parantamiseen. Kokemukset ovat osoittaneet, että yritykset, joissa on käytössä sertifioitu energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä, saavuttavat parhaimmat tulokset energiatehokkuudessa. Energiatehokkuuden johtamiseen on olemassa: kansalliset energiatehokkuusjärjestelmät...
Mukaan energiatehokkuussopimukseen Liity vastuullisten energiankäyttäjien joukkoon Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa yrityksen kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Liity sopimukseen ja tehosta...
... vastaavat [määriteltävät toteuttavat tahot] ja suunnitelman toteutumisesta raportoidaan [määriteltävä raportointitaho] . Suunnitelman toimeenpanon vaativat toimenpiteet ja yksittäisten tehostamistoimenpiteiden toteutus käynnistyvät luvussa 5 taulukossa 6 kuvatulla aikataululla. Suunnitelman toteuttamista seuraa ohjausryhmä [ kuvataan kokoonpano ja osalli s tujat ]. Ohjausryhmän...
Energiakatselmukset Ammattilaisen tekemä energiakatselmus on varma ja luotettava tapa löytää merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot säästää energiaa ja vähentää energiakustannuksia. Energiakatselmus on tärkeä askel kohti järkevää energiankäyttöä ja -hallintaa. Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on perusteellinen ja kattava selvitys rakennuksen tai...
... energiatehokkuuden johtamisen luontevaksi osaksi toimintatapoja ja johtamiskulttuuria. Energiatehokkuuden johtamisjärjestelmiä ovat kansainväliseen ISO 50001 standardiin peruva energiahallintajärjestelmä sekä kansalliset järjestelmät ETJ ja ETJ + . Johda energiatehokkuutta Energiatehokkuuden johtaminen ja kehittäminen on jatkuva prosessi. Suunnittele Aseta päämäärät ja tavoitteet, selvitä ja laadi...
Energiatehokkuuden johtaminen – johtamalla parempaan tulokseen Energiatehokkuus vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Parhaat tulokset yritys saavuttaa energiatehokkuuden jatkuvalla parantamisella ja kokonaisvaltaisella johtamisella. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttää: Oman energiankäytön tuntemista ja seurantaa. Tietoa omista...
... nimittämällä johdon edustaja ja hyväksymällä energianhallintaryhmän muodostaminen c) varmistamalla, että energianhallintajärjestelmän perustamiseen, toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen on riittävät resurssit Huom. Resursseihin sisältyvät henkilöresurssit, erityistaidot, teknologia ja taloudelliset resurssit. d) viestimällä energiahallinnan merkityksestä organisaation sisällä e) varmistamalla,...
... toteuttanut ja ylläpitänyt organisaation energiapolitiikkaa? O nko ylin johto nimittänyt johdon edustajan ja h y väksynyt energiahallintaryhmän muodostam i sen? O nko ylin johto varmistanut, että energianhallint a järjestelmän perustamiseen, toteuttamiseen, yll ä pitoon ja parantamiseen on riittävät resurssit? O nko ylin johto viestinyt energianhallinnan merk i tyksestä organisaation sisällä O...
...  energianhallintajärjestelmän (EHJ) käyttämiä laskentaperiaatteita.    Energian toimituskohteiden energiankäyttö  3.3 Tekstissä  esitetään  energian  toimituskohteet  ja  niihin  toimitettu  energia  sekä  ja  voimalaitoksen  toimittamille  tuotteille asetetut tekniset sopimusehdot.    3.4   Voimalaitoksen energiataseet    7 Energiatase 3.4.1...
Vaikka kunnat hankkivat energiaa miljoonilla euroilla vuosittain, niin kuinka monessa kunnassa on energia-asiantuntija tai energiahallintapäällikkö? Yksittäisen virkamiehen into energia- ja ilmastoasioihin oman toimen ohella ei riitä. Kuntapäättäjät, sitoutukaa ja uskaltakaa panostaa toteutukseen. Näin pääsette myös näkemään energiatehokkuuden tuotot. Energia-asiantuntija tai muu asioihin vastuutettu ja...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.