17 hakutulosta

... Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2018]. Saantitapa : http://www.stat.fi/til/ehk/index.html Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6049. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2018]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-05-24_tie_001_fi.html Kuva. Polttoaineiden käytön CO 2 -päästöt 1970-2017, milj. tonnia – v. 2017...
7.9.2017 13.30 Jakamistalous vauhdittaa liikkumisen muutosta Liikkuminen ei välttämättä vaadi kulkuvälineiden, kuten auton omistamista. Erilaiset yhteiskäyttöiset, jaetut ja älykkäät liikkumisen palvelut ovat yleistymässä vauhdilla. Ihmisten arvostus liikkumisen helppoutta kohtaan on kasvamassa ja toisaalta ymmärrys esimerkiksi auton omistamisen todellisista kustannuksista...
... piiriin. Avainsanat (asiasanat) Ammattikeittiö, hiilijalanjälki, kasvihuonekaasut, vastuullisuus, energiatehokkuus Muut tiedot
... Kasvihuonekaasu Tärkeimmät ilmakehässä luonnostaan esiintyvät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry (H 2 O), hiilidioksidi (CO 2 ), metaani (CH 4 ), dityppioksidi (N 2 O) ja otsoni (O 3 ). Ihmiskunnan päästöt lisäävät ilmakehässä luonnostaan esiintyvien kasvihuonekaasujen määrää ja aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Kierrätyspolttoaine Kuivasta, kiinteästä ja syntypaikalla lajitellusta jätteestä...
... joissa ruuhkautumiseen ei voida vastata lisäämällä liikenteelle tilaa. Tieliikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää muun muassa vaikuttamalla liikenteen kysyntään. Liikkumisen ohjaus on yksi liikenteen kysynnän hallinnan keino. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta kulkumuotojakaumassa, jotta voidaan vähentää liikenteen haittavaikutuksia...
Energiatehokkuussopimukset Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Energiansäästöä ja energiatehokkuutta on edistetty valtion ja toimialojen välisillä sopimuksilla jo...
... energian loppukulutuksen pieneneminen 20 TWh:lla johtaisi myös 50 prosentin uusiutuvan energian osuuteen. 31 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 4/2017 2.4 Liikenteen uusiutuvan energian lisääminen Perusskenaariossa tieliikenteen polttonesteiden myyjien biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen oletetaan jatkuvan koko 2020-luvun velvoitteen ollen 20 prosenttia. Tämä luku sisältää...
... elinkaaren aikana on syntynyt (kg CO2e). Projektin yhtenä tavoitteena oli tapaustutkimuksen avulla selvittää pientalojen kaukolämpöratkaisujen hiilijalanjälkipäästöt eri energiatehokkuustasoilla sekä jätteellä tuotetun lämmön hyödyntämisen elinkaarivaikutukset kaukolämmön päästöihin. Tarkastus tehtiin selvittämällä ensin kaukolämmön tuotannon hiilijalanjälkipäästöihin vaikuttavat tekijät,...
... valtakunnallisella tasolla. Esimerkiksi hanke, joka vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mutta lisää sähkönkulutusta, voi vähentää yksittäisen yrityksen energiankulutusta. Samalla kuitenkin lisätään sähköntuotannon tarvetta, mitä tulisi välttää mm. energian huoltovarmuuden näkökulmasta sekä tilanteessa, jossa sähkön kulutuksen kasvua ei kateta uusiutuvalla energialla. Samaan...
... avulla. Tulosten perusteella kumulatiiviset energiankulutusarvot ja hiilidioksidipäästöt soveltuvat hyvin energiatehokkuuden mittaamiseen ja niiden avulla on mahdollista tunnistaa eniten energiaa kuluttavia toimitusketjun osia ja energiatehokkuustoimenpiteitä. (Kalliopää, Rantala ja Kalenoja 2010) Työssä suoritettiin tapaustarkasteluja paperi- ja metalliteollisuuden toimitusketjuille...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.