94 hakutulosta

Tuet ja rahoitus Energiatehokkuuteen tähtäävien investointien rahoitus voi monissa kunnissa ja kuntayhtymissä olla ongelmallista. Rahoitusongelmista johtuen monet taloudellisesti kannattavatkin energiansäästöinvestoinnit voivat jäädä toteutumatta. Tämän vuoksi energiatehokkaiden investointien rahoitukseen on saatavilla valtion tukea ja rahoitusmalleja. Tuki energiakatselmuksiin...
Rahoitus ja tuet avuksi Energiatuki vauhdittaa investointien toteutumista Valtio tukee yritysten energiatehokkuusinvestointeja. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä energiatuki on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa yrityksen kokoon katsomatta. Energiatuella edistetään erityisesti uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoiden syntyä. Tavanomaisen...
... toteuttamiseen, energiaa säästäviin sekä uusiutuvan energian käyttöön kohdistuviin investointeihin sekä ESCO-hankkeisiin. Rakennerahastot edistävät vähähiilistä taloutta. Tuet energiakatselmuksille Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee TEM:n ja Motivan ohjeiden mukaisesti toteutettuja ja raportoituja kiinteistöjen tai PK-yritysten kokonaisvaltaisia energiansäästöselvityksiä,...
... kustannuksiin. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Mikäli tuettava hanke kuuluu energiatehokkuussopimusjärjestelmän piiriin ja tuen saaja irtisanoutuu tai irtisanotaan sopimusjärjestelmästä, tuen myöntäjä voi päättää tuen takaisinperinnästä. Investointihankkeella tarkoitetaan investointia käyttöomaisuuteen. Ketkä voivat saada energiatukea? Energiatukea...
EU:n Horisontti 2020 EU:n Horisontti 2020 on EU:n suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma. Ohjelmakaudella 2014–2020 sen kokonaisbudjetti on lähes 80 miljardia euroa. Ohjelmassa tuetaan yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja kuntien yhteisiä hankkeita. Tavoitteena on, että 20 % ohjelman rahoituksesta ohjautuisi pk-yrityksille. Energiatehokkuuden edistämisen rahoitukseen...
Materiaalikatselmustuet Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää materiaalikatselmusten toteuttamiseen hankeavustusta katselmoijan työ- ja matkakustannuksiin enintään 40 prosenttia. HUOM! Tukea myönnetään niin pitkään kuin käytössä oleva määräraha sen mahdollistaa. Lisätietoa: työ- ja elinkeinoministeriö neuvotteleva virkamies Mika Honkanen puh. 029 50 64 904, mika.honkanen@tem.fi työ-...
... sekä osuuskuntia käsitellään de minimis-tuen näkökulmasta yhtenä yrityksenä ja niiden saamat tuet lasketaan yhteen. Lisätietoa: http://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/eu_n_valtiontukisaantely/valtiontukisaannot/vahamerkityksellinen_tuki_eli_de_minimis_-tuki SUOSTUMUS TIETOJEN ANTAMISEEN Työ- ja elinkeinoministeriö on oikeutettu antamaan ja saamaan kaikki tarpeelliset...
... Järkeistyminen Työmotivaation ja yhteisöllisyyden kasvu Kotka2025 Työkalut ja tuet kuntien ja yritysten energiatehokkuustyön edistämiseen Kotka2025 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET 2017–2025 The picture can't be displayed. Energiatehokkuussopimukset Suomen ensisijainen valinta EED toimeenpanossa  Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää EU:n tiukat...
... sisältävät ne myös säästötoimenpide-ehdotuksia. Tausta- ja tarveselvityken tekijä voi tulla esteelliseksi, joten on suositeltavaa ettei taustatiedon keräämiseen osallistunut yritys osallistu tarjouskilpailuun. Alkuvaiheessa selvitetään myös eri rahoitusratkaisuja ja -vaihtoehtoja sekä kartoitetaan tukimahdollisuudet. Tarveharkinta ja hankinnan valmistelu Hanke-edellytykset...
... Tuettavan työkustannuksen ylärajat ovat vastaavat kuin teollisuuden energiakatselmuksessa tai analyysissa kuitenkin siten että: • Tuesta voidaan käyttää vaiheeseen 1 korkeintaan 50%, loppuosan jäädessä vaiheelle 2 • Tuetun työkustannuksen maksimi on 30.000 € eli vaiheelle 1 maksimi 15.000 € • Tällä halutaan ohjata katselmusmallin valintaa sekä estää mahdollisia väärinkäytöksiä • Em...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.