43 hakutulosta

... on selkeästi puussa ja bioperäisissä kierrätyspolttoaineissa. Ruotsissa ja Itävallassa uusiutuvan energian tuotannosta merkittävä osa on vesivoimaa. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulutukseen. Tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 3–5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus. Vuonna 2015...
... unionin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvia energialähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, puuenergia, peltoenergia, biovoima ja lämpöpumput. Uusiutuvan energian direktiiviin on kirjattu jokaiselle jäsenvaltiolle omakohtaiset tavoitteet ja maat voivat itse päättää...
Vesivoima Vesivoima on kotimainen, uusiutuva ja päästötön energiamuoto. Vesivoiman osuus Suomen koko energiantuotannosta oli noin neljä prosenttia vuonna 2016. Sähköntuotannossa vesivoiman osuus on vaihdellut viime vuosina 12-16 prosentin välillä vesivuodesta riippuen. Vuonna 2016 (ennakkotieto) vesivoiman osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli 15,6 prosenttia. Suomessa on...
... vähemmän. Ydinenergialla tuotettiin noin kolmannes sähköstä. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osuus sähkön tuotannosta oli toiseksi suurin 32 prosentilla. Vesivoiman osuus sähköntuotannosta oli 23 prosenttia. Vesitilanne on ollut Suomessa tavallista heikompi parina viime vuotena ja vesivoiman tuotanto laskikin 6 prosenttia vuonna 2017. Tuulivoiman tuotanto jatkoi jokavuotista...
... mukainen osuus vuosille 2011-2014 oli 6,5 prosenttia. Vuoteen 2013 verrattuna uusiutuvan energian käyttö lisääntyi hieman. Tämä johtui pääosin vesivoimalla tuotetun sähkön määrän lisääntymisestä hyvän sadannan vuoksi. Puupolttoaineita lukuun ottamatta kaikkien muiden uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyi. Teollisen kokoluokan uusiutuvan energian käyttöä edistetään...
... joiden teho on 1-10 MW ja minivesivoimalaitoksiin, joiden teho on alle 1 MW. Minivesivoimalaitoksia on Suomessa 67 kpl ja pienvesivoimalaitoksia 83 kpl. Vesivoimalla tuotetusta energiasta minivesivoiman osuus on noin yksi prosentti ja pienvesivoiman osuus noin kahdeksan prosenttia. Kiinnostus pienvesivoimaa kohtaan kasvussa Kiinnostus pienvesivoiman jäljellä olevan...
... lämpöpumpuille. Nämä tuet eivät ole mukana kuvassa. Investointi- ja tuotantotuet  Investointi- ja tuotantotukien määrä yhteensä laski lähes kolmanneksen vuodesta 2015 vuoteen 2016 vaikka investointitukien määrä kasvoi.    Tuotantotukien osuus tarkastelluista tuista oli 87 % vuonna 2016.   Investointituen kasvuun vaikuttivat biokaasun käytön energiakärkihanketuet Tuotantotuen laskuun...
... kattamiseksi tai vain osittain. Tarjolla on tuotantomuodoista bioenergia, vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia, joista voi valita omalle organisaatiolle sopivimman. Hinta on kuitenkin usein se ratkaiseva tekijä, ja uusiutuvalla tuotettu sähkö voi olla se edullisin vaihtoehto. Sähkön alkuperä on vielä varsin tuntematon kuntahankinnoissa Motivan hankintapalvelu teetti...
... energialla tuotettua sähköä kutsutaan usein myös vihreäksi sähköksi. Uusiutuvia energialähteitä ovat: tuulienergia aurinkoenergia valtamerienergia vesivoima biomassa kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut geo- ja hydroterminen energia ilmalämpöenergia (josta saadaan lämpöä, mutta ei sähköä) Suositukset uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hankinnalle: Asettakaa tavoite...
... yksityisasunnot ja vastaavat): Puupolttoaineilla Tuulinenergialla Muulla, millä?___________________________________ Jätepolttoaineilla Vesivoimalla Muulla, millä?___________________________________ Biokaasulla Aurinkoenergialla Ei Pistemäärä: (Kunta täyttää tukihakemusvaiheessa) Montako pistettä vastauksista kertyi:___________________ Ei tietoa LIITE 2 2(3) Projektisuunnitelma, osa I:...

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.