Motivan hankintapalvelun blogi


19.4.2018 15.00Markkinavuoropuhelu – ensimmäinen askel innovatiiviseen julkiseen hankintaan Johanna Sammalmaa

Markkinoilta saatava tieto on tärkeää hankinnan suunnittelun ja onnistumisen kannalta. Yksi tapa kerätä tätä tietoa on käydä hankinnan valmisteluvaiheen aikana markkinavuoropuhelua yritysten kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

19.4.2018 9.00Kotimainen kasvihuonevihannes on kestävä valinta Niina Kangas, Kauppapuutarhaliitto

Kotimaiset kasvihuonevihannekset maistuvat kuluttajille. Suomalaisten kuluttamista kasvihuonekurkuista noin 80 prosenttia, tomaateista noin 60 ja ruukkuvihanneksista yli 95 prosenttia oli kotimaista alkuperää. Kotimaisten kurkkujen ja tomaattien kulutuksessa on kuitenkin kasvunvaraa, etenkin joukkoruokailun puolella.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

15.3.2018 10.00Suomessa tunnetaan eläinten hyvinvoinnin ja terveyden tila – sen mahdollistaa Naseva Pirjo Kortesniemi, ETT ry

Suomessa sekä maidon-, että naudanlihantuotantoketjuissa on panostettu elintarviketurvallisuuteen, jäljitettävyyteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi hallittuna ja vähäisenä lääkkeiden käyttönä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

12.3.2018 13.00On nähtävä puu hankinnoissa Elina Ojala

Puun juurella on Suomessa oltu aina. Sitä on aikoinaan jopa syöty, kun pettu pahimpina katovuosina korvasi osan leivän ruisjauhoista. Puunjalostuksen sivutuotteet on hyödynnetty tarkkaan esimerkiksi mäntysuovan valmistuksessa. Nykyisin mäntyöljystä tehdään myös biopolttoainetta ja monta uutta tuotetta on tuloillaan. Myös julkisissa hankinnoissa puuta käytetään eri muodoissa nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

6.2.2018 10.00Miksi koulujen lounaslautasille päätyy thaimaalaista broileria kun suomalainen siipikarja olisi maailman turvallisinta? Hanna Hamina, Suomen Siipikarjaliitto ry

Siipikarja-alalla on tehty vuosikymmeniä töitä sen eteen, että suomalaiset voisivat nauttia maukkaista ja turvallisista kananmunista ja broilerin- ja kalkkunanlihasta. Suomessa käytetystä broilerista 85 % onkin kotimaista, mutta esimerkiksi koulujen lounaslautasille voi helposti päätyä vaikkapa thaimaalaista broileria.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

19.12.2017 9.00Uutta potkua innovaatioiden hankintaan innovaatiokumppanuudella Kirsi-Maria Halonen, OTT

Julkisista hankinnoista annetun lain 1397/2016 (hankintalaki) kokonaisuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Uudistus toi mukanaan myös uuden hankintamenettelyn: innovaatiokumppanuuden.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

29.11.2017 12.00Hyvä hankintastrategia on ensimmäinen askel kohti vastuullisia elintarvikehankintoja Isa-Maria Bergman

Aula Research on tehnyt Valion toimeksiannosta tänä syksynä selvityksen julkisista elintarvikehankinnoista. Tulosten perusteella hankintastrategioissa olisi kunnissa petrattavaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

17.11.2017 12.00Biotaloutta julkisiin hankintoihin Essi Lahti

Meille biotalouden ja uusien liiketoimintamallien parissa toimiville tuttu mantra on, että yritykset tarvitsevat kotimaisia referenssejä saadakseen selkänojaa matkalla kansainvälisille markkinoille. Näissä yhteyksissä katse suunnataan monesti julkisiin hankintoihin.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

7.11.2017 10.00Biokaasua nyt saatavilla – olkaa hyvä! Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki

Viime vuosina biokaasuasiat ovat olleet lähes päivittäin esillä Jyväskylän kaupungin arjessa. Liikennebiokaasua tuottavan laitoksen rakentamista valmisteltiin pitkään.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

27.10.2017 11.00Kuntapäättäjät, teille tuli postia vastuullisista elintarvikehankinnoista! Elina Ojala ja Elina Ovaskainen

Kaikille Suomen kuntapäättäjille on jaettu opas helpottamaan vastuullisten elintarvikehankintojen tekemistä esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

21.8.2017 11.00Kannattaako työllistämisehtojen lisääminen julkisiin hankintoihin? Marko Harapainen, suunnittelija, Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungissa on Hankinnoista Duunia! -hankkeen aikana ujutettu kaupungin hankintoihin mukaan työllistämisehtoja, joiden perusteella tarjouskilpailuissa valitut yritykset ovat työllistäneet vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä henkilöitä palvelukseensa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

22.5.2017 11.00Vastuullisempia elintarvikehankintoja julkisiin ruokapalveluihin – yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla eteenpäin Elina Ovaskainen, asiantuntija, Motiva

Julkiset keittiöt tarjoavat noin 380 miljoonaa ruoka-annosta vuosittain, ja julkinen sektori käyttää lähes 350 miljoona euroa vuodessa ruuan ja sen raaka-aineiden hankintaan. Ei ole siis yhdentekevää, millaisilla kriteereillä nämä hankinnat tehdään.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

20.12.2016 11.00Salossa hankitaan valoa valaisinten sijaan Mika Mannervesi, kaupunkikehityspäällikkö, Salon kaupunki

Salon kaupunki korvasi syksyllä 2016 päättyneessä urakassa kaikki kaupungin ylläpitämien liikenneväylien elohopeavalaisimet LED-valaisimilla. Hankinta tehtiin niin sanottuna ESCO-hankintana, jolloin suurin osa projektin kustannuksista maksetaan takaisin sopimuskauden aikana (10 vuotta) saavutettavilla säästöillä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

13.9.2016 12.00Työllistetään hankinnoilla ja säästetään miljoonia Elina Ojala, asiantuntija, Motiva

Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Miksi näin kannattaisi tehdä?

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

11.5.2016 12.00EU:n kestävät ruoka- ja ruokapalveluhankinnat osana julkisten hankintojen kokonaisuutta Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö

Julkisilla hankinnoilla pyöritetään merkittävää kansantalouden moottoria. Vuositasolla pelkästään ruokahankintojen volyymi on yli 300 miljoonaa euroa. Pikkupennosista ei todellakaan ole kyse! Julkisilla hankinnoilla pystytään edistämään aluetaloutta, mutta niillä on myös vaikutuksia ympäristöön, ilmastoon, sosiaaliseen tasa-arvoisuuteen ja pääomaan sekä kulttuuriin. Julkiset hankinnat tulisikin nähdä strategisena kehittämisvälineenä ja innovaatioiden ja elinkeinotoiminnan vahvistajana.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

29.1.2016 8.00Digitalisaatiolla tehot irti cleantech-hankinnoista Santtu Hulkkonen, Solved – The Cleantech Company

Suomalaisen cleantechin kysyntä ja isot mahdollisuudet ovat maailmalla. Maailman valloitus vaatii rohkeutta, kunnianhimoa, osaamista ja näyttöjä. Referenssit ovat ratkaisevassa roolissa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tarvitsemme investointeja ja hankintoja, joilla on merkittävää vaikuttavuutta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

5.1.2016 12.00Haastamme kuntapäättäjät: Lisää vastuullisia hankintoja vuodelle 2016! Anna-Maria Leogrande ja Eeva Mielonen, THL

Mitä jos palveluilta ja tavaroita ostettaessa voisimme myös hankkia työpaikkoja työttömille? Aidosti kokonaistaloudellisessa hankinnassa huomioidaan myös sosiaaliset näkökulmat, kuten työllistäminen. Suomea vaivaa erityisen syvä rakenteellinen työttömyys ja kasvava pitkäaikaistyöttömien määrä. Ainoastaan neljäsosa avoimista työpaikoista menee työttömille työnhakijoille ja peräti 70 prosenttia työpaikoista ei koskaan tule avoimeen työnhakuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

4.12.2015 10.00Tarjolla tukea IT-vastuullisuuteen Maija Lumme, vaikuttamistyön koordinaattori, Eetti ry

Kuvittele hetki, mitä tapahtuu kun tietokoneesi kaatuu kesken työpäivän. Työ seisahtuu täydellisesti – mikä hätäännys! Paperittomassa toimistossa ei ole edes papereita pyöriteltäväksi siksi aikaa, kun IT-tuki hoitaa tilannetta kuntoon. Kerrankin ehdit rauhassa lukea kokonaisen blogitekstin.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

4.11.2015 10.00Kiertotalouden innovaatiot käyttöön julkisten hankintojen avulla Ville Valovirta, erikoistutkija, VTT

Valtio ja kunnat ovat merkittäviä ostajia resurssitehokkuutta edistäville ratkaisuille. Liikenne, jätehuolto, vesihuolto, rakentaminen ja maanrakennus ovat esimerkkejä aloista, joilla tehdään merkittävän kokoisia hankintoja. Julkisten palvelujen tuottamiseen liittyvissä hankinnoissa ja investoinneissa on paljon mahdollisuuksia edistää biologisten aineiden, ravinteiden, maa- ja mineraaliainesten, veden ja energian hyödyntämistä kiertotalouden ajatuksen mukaisesti.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

14.9.2015 10.00Hyvä julkinen kaupanteko takaa myös innovaatioiden syntymisen Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Julkisten hankintojen tiedetään edustavan merkittävää ostovoimaa, jolla voi vaikuttaa sekä energia-, ympäristö- että elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin. Jos vain osaa ja rohkenee.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

26.5.2015 13.00Innovatiiviset ympäristöteknologiat nopeammin markkinoille Matti Lanu, tekninen johtaja, VTT

Tavoitteet päästöjen ja jätteiden ja toisaalta kulutuksen vähenemisestä tiukentuvat. Siksi yhä useampi markkinoille tuleva tuote hyödyntää ympäristömyönteisyyteen liittyviä teknisiä väittämiä: se tuottaa vähemmän jätettä tai käyttää jätteen paremmin hyödyksi, päästöt ovat pienemmät tai energiankulutus vähäisempää. Ostajan on tiedettävä, mihin valmistajan väitteet perustuvat ja voiko niihin luottaa; tämä korostuu erityisesti uuden innovatiivisen teknologian kohdalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 24.1.2019

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.