Esimerkkejä

Vantaa: Suuntaviivoja lähes nollaenergiarakentamiseen

Vantaan kaupunki investoi kiinteistöjensä energiatehokkuuden parantamiseen. Uudisrakentamisessa tavoitteena on lähes nollaenergiarakentaminen.

Vaatimus ”lähes nollaenergiarakennuksista” perustuu rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD), jonka mukaan ”julkisten” rakennusten tulisi olla lähes nollaenergiataloja 2018 jälkeen ja kaikkien uudisrakennusten 2020 jälkeen. Vantaan kaupungin Tilakeskuksessa päätettiin selvittää mikä lähes nollaenergiarakentamisen tavoitetaso olisi ja miten lähes nollaenergiarakentamiseen tulisi varautua.

Vantaan kaupungin tilakeskus laati yhteistyössä sivistysviraston ja energia-asiantuntijoiden kanssa lähes nollaenergiapäiväkodin konseptin ja alustavan suunnitelman. Kehittämishankkeen tavoitteeksi asetettiin toimiva, arkkitehtonisesti ja teknisesti laadukas, kustannustehokas ja helposti ylläpidettävä rakennus. Kehittämishankkeella on valtakunnallista merkitystä, koska se osoittaa millaisia tulevat päiväkodit mahdollisesti ovat – tulevaisuuden energiatehokas päiväkoti on kompakti, tiivis ja hyvin lämmöneristetty sekä aurinkoenergiaa hyödyntävä rakennus. (2014)

Vantaan lähes nollaenergiapäiväkotikonsepti


Oulu: Elinkaarimallilla toteutettu Kastellin monitoimitalo

Kastellin monitoimitalo on Oulun ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu tilahanke. Hankkeeseen sisältyivät monitoimitalon suunnittelu, paikalla olleiden vanhojen rakennusten purkaminen sekä monitoimitalon rakentaminen. Lemminkäinen PPP Oy vastaa monitoimitalon hoidosta, ylläpidosta, käyttäjäpalveluista ja sopimuksen aikaisista perusparannuksista seuraavat 25 vuotta aina vuoteen 2039 asti.

Neljästä lohkosta koostuvassa rakennuksessa toimivat mm päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio ja kirjasto. Lisäksi siinä sijaitsevat auditorio, neljä liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. Hankkeen kokonaisarvo on noin 86 miljoonaa euroa, josta rakennuskustannusten osuus oli noin 46 miljoonaa euroa. Energia- ja ympäristötehokkuuden varmistaminen integroitiin tiiviisti hankeen suunnitteluun ja toteutukseen luonnosvaiheesta lähtien.

Hankeohjaus perustui tavoiteltujen elinkaarikustannusten saavuttamiseen. Koska pääosa teknisistä ratkaisuista on muodostettu jo hankkeen kilpailuvaiheessa, tuli suunnittelun ohjauksen tärkeimmäksi tehtäväksi tavoiteltujen käyttökustannusten saavuttaminen. Kohteessa on suosittu energiatehokkaita, helposti ylläpidettäviä ja riskittömiä ratkaisuja, joiden avulla on pyritty varmistamaan elinkaarikustannusten pysyminen edullisina. Kohteella on LEED GOLD -luokitustaso. (2014)

Monitoimitalon esittely


Järvenpää: Uudenlainen kansallinen malli julkisiin rakennushankintoihin

Järvenpäässä kaupunkilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäminen haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi, joten kaupunki päätyi rakentamaan sosiaali- ja terveyskeskuksen, josta kaikki tarvittava löytyy yhden oven takaa. Hankinnalle asetettiin tavoitteet, jotka koskivat rakennustekniikkaa, käyttöastetta ja kustannuksia. Näiden lisäksi olennainen rakennuttamista ohjaava tavoite oli se, että kaupunkilaisille haluttiin tarjota parempaa terveyttä. Hankkeessa toimitaan allianssi- eli yhteistoimintamallilla, jossa kaikki hankinnan sopimusosapuolet jakavat tavoitteet, porkkanat ja sanktiot. (2014)


Helsingin yliopisto yhdisti suunnittelun ja toteutuksen Franzenian peruskorjauksessa

Helsingin yliopisto on kehittänyt ja soveltanut uutta yhteistoimintaan ja innovaatioihin kannustavaa hankinta- ja toteutusmallia vanhan arvokiinteistön peruskorjauksessa. Kohteena on vuonna 1930 valmistunut Franzenia Helsingin Kalliossa, joka muunnetaan päiväkodiksi vuoteen 2015 mennessä. Hanke liittyy Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman korjausrakentamisen aktivointiin, jossa alalle etsitään uusia menettelyjä hankintojen kilpailuttamiseen ja toteuttamiseen. (2013)


SCI-verkosto: Producing Innovative and Sustainable Construction – European Public Authority Snapshots

Producing Innovative and Sustainable Construction European Public Authority Snapshots – SCI-Network (pdf) (7.9 MB)

Julkaistu: 2012
Laajuus: 48 sivua

Tämä englanninkielinen "Parhaiden käytäntöjen kokoelma" -julkaisu täydentää työkaluja-välilehdellä olevaa suomenkielistä opasta. SCI-Network Snapshots tarjoaa eri puolilta Eurooppaa konkreettisia esimerkkejä, jotka havainnollistavat oppaan sisältöä ja suosituksia.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.