Usein kysyttyä

Jos sinulla kysyttävää rakentamiseen liittyvistä hankinnoista, ota meihin yhteyttä:
hankintapalvelu@motiva.fi

Vinkkejä onnistuneisiin korjausrakentamisen cleantech-hankintoihin

Rakentamisessa pyritään usein hankkimaan halvinta, mutta se ei rakennuksen koko elinkaaren kannalta tarkasteltuna ole välttämättä kustannustehokkain ratkaisu. Elinkaarikustannuksia tarkastelemalla löydetään todennäköisemmin kokonaiskustannuksiltaan kannattavin ratkaisu. Eri vaihtoehtoja vertaillessa tulee tarkastella koko elinkaaren aikaista ympäristöhyötyjä ja että ratkaisu on taloudellisesti sekä tilan toiminnallisuuden kannalta järkevä.

Tekesin korjausrakentamisen ohjelman suosituksissa on noussut esille, että varsinkin korjausrakentamisen alalle kaivataan enemmän yhteistoimintaan kannustavia toteutusmalleja, teollista toimintaa, konsepteja, kokonaisratkaisuja ja palveluita. Myös ICT:n mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä tehokkaammin korjausrakentamisessa. Näillä toimilla voidaan edistää cleantech-ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa.

Tilaajat ja toimittajat koolla

Motivan hankintapalvelu järjesti yhteistyössä Tekesin ja SYKEen kanssa korjausrakentamisen tilaaja-toimittaja tilaisuuden 10.2.2015, jossa keskusteltiin alan yritysten ja hankkeita tilaavien toimijoiden kanssa korjausrakentamisen cleantech-ratkaisujen hankintaan liittyvistä haasteista.

Listasimme alla oleviin taulukoihin keskusteluissa esiin nousseita tyypillisiä haasteita, joihin toimijat olivat törmänneet sekä käytännössä koeteltuja tapoja ratkaista ne.

Tarjousten vertailu ja kannattavuuden arviointi:
Haasteita
Ratkaisuja
 • Ilmapiiri kannustaa ostamaan halvinta.
 • Tee huolellinen elinkaarivertailu, ymmärrä kokonaisuus ja perustele elinkaarikustannuksiltaan edullisin valinta.
 • Esittelyssä annetaan harhaanjohtava kuva. Esimerkiksi alveja ei merkitä tarjouksiin.
 • Vaadi tarjoajia käyttämään takaisinmaksuaikojen laskennassa aina todellisia lähtötietoja kuten käyttöaikoja ja kustannuksia ja merkitsemään alvit johdonmukaisesti.
 • Pelkkä takaisinmaksuajan seuraaminen ei anna oikeaa kuvaa investoinnin kannattavuudesta.
 • Energiatehokkuusinvestoinneissa tulisi seurata pääoman tuottoa pidemmällä aikavälillä. Tällöin säästötoimet toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.
 • Suunnittelu ja tavoitteet perustuvat mutu-tuntumaan.
 • Elinkaarimittareilla saat numeerista faktatietoa investoinnin hyödyistä.

Tavoitteiden saavuttaminen ja tavoitteissa pysyminen:
Haasteita Ratkaisuja
 • Urakoitsijat ja suunnittelijat eivät välttämättä osaa vastata, päästäänkö tilatuilla toimenpiteillä asetettuihin tavoitteisiin.
 • Varmista oman organisaation osaaminen ja kokonaisuuksien hallinta. Ratkaisuna esimerkiksi allianssimalli, jossa suunnittelija, urakoitsija ja tilaaja tekevät tiivistä yhteistyötä läpi koko hankkeen.
 • Hankkeissa toimijat vaihtuvat tiuhaan ja siksi alkuperäinen tavoite katoaa helposti projektin aikana.
 • Pyri lisäämään oman organisaation osaamista, jotta ei olla riippuvaisia pelkästään mahdollisesti vaihtuvien konsulttien tai alihankkijoiden osaamisesta.
 • Valmisteltaessa innovatiivista ratkaisua hankkeessa on usein mukana paljon osapuolia, jotka ovat tottuneet tekemään kuten aikaisemminkin. Kunnianhimoinen tavoite alkaa helposti horjua ja päädytään tuttuun ratkaisuun.
 • Yksi hyvä keino on hankkia energia-asiantuntija tai niin sanottu sparrauskonsultti, joka seuraa että tavoitetaso ja suunta pysyvät oikeana läpi koko hankkeen.
 • Toimijoilla on erilaiset tavoitteet, esimerkiksi arkkitehtuurillisesti kaunis julkisivu, joka on kuitenkin käyttäjän kannalta toiminnallisesti huono (liian kuuma/kylmä).
 • Vuorovaikutus suunnittelijan, tilaajan, urakoitsijan ja tulevien käyttäjien välillä on avainasemassa, jotta löydetään fiksut ratkaisut.

Säästöjen todentaminen ja toteutuminen:
Haasteita Ratkaisuja
 • Tiedon puute uusista ratkaisuista.
 • Verkostoidu muiden tilaajien kanssa. Heiltä kuulet esimerkkejä uusista onnistuneista ratkaisuista tai niihin liittyvistä haasteista.
 • Kiinteä urakkahinta ei kannusta uusien ratkaisujen kehittämiseen.
 • Tavoitteiden asettaminen ratkaisuille (esimerkiksi ilmaa puhdistavat kattorakenteet) on oleellista ja se kannustaa suunnittelijat selvittämään asioita. Uusia ideoita saadaan todennäköisimmin kannustimilla, esimerkiksi hinta/uusi idea.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.