Esimerkkejä

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – perusteluja ja ohjeita hankintoihin

Opas – tuttavallisemmin Lähis-opas – antaa ohjeita lähiruokahankintojen toteuttamiseen. Oppaassa on myös esitelty onnistuneita lähiruokahankintoja ja esimerkkejä lähiruokaketjun toiminnasta.

Julkaisija: EkoCentria
Julkaistu: päivitetty 2017
Laajuus: 94 s.

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – Perusteluja ja ohjeita hankintoihin


Mallia maailmalta kestävään kouluruokailuun

Raportti tarkastelee kestäviä kouluruokailukäytäntöjä ympäri Eurooppaa. Raportista käy ilmi, että nyt satsataan osallistamiseen ja ruokalistojen kekseliäisyyteen. Hyviä esimerkkejä kestävän kouluruokailun toteutuksista esitellään muun muassa Gentistä, Torinosta, Malmösta ja Helsingistä. Raportti on tuotettu osana EU:n rahoittamaa kestävien ruokapalveluiden hankintaan keskittyvää INNOCAT-projektia.

Julkaisija: INNOCAT-projekti
Julkaistu: 2015
Laajuus: 45 s.

School catering in the spotlight in new INNOCAT report


Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys

Selvityksen tarkoituksena on helpottaa yrityksiä tunnistamaan, kehittämään ja parantamaan ekologisia kestävyystekijöitä toiminnassaan. Argumenttipankista löytyy perusteita lähiruoan ekologisista vaikutuksista sekä lähiruoan ekologisen kestävyyden mittareita.

Julkaisija: Turun yliopisto, MTT sekä Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakoulut 
Julkaistu
: 2014

Argumenttipankki lähiruoan ekologisista vaikutuksista


Vinkkejä lähi- ja luomuruoan hankintaan – elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset

EkoCentrian Kestävät hankinnat -hankkeessa selvitettiin yhteistyössä MTT:n kanssa, kuinka kestävyyden määreitä voitaisiin tulevaisuudessa sisällyttää hankintakriteereihin.

Julkaisija: EkoCentria
Julkaistu: 2014
Laajuus: 12 s.

Vinkkejä lähi- ja luomuruoan hankintaan – elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset (pdf) (7.6 MB)


Ympäristöstrategia ohjaa Tampere-talon ravintolapalveluiden hankintoja

Tampere-talon hankintatoiminnan ympäristötavoitteet toteutuvat esimerkillisesti ravintolapalveluissa. Saatavuuden mukaan suositaan reilun kaupan tuotteita, lähiruokaa sekä luomuruokaa. Ravintoloihin hankittujen elintarvikkeiden hiilijalanjälki lasketaan. Hiilijalanjälkitieto vaikuttaa ruokalistasuunnitteluun. Asiakkaille voidaan tarjota ilmastoystävällisempiä annosvaihtoehtoja. Astiahankinnoissa pyritään valitsemaan aina ekologisia vaihtoehtoja. en vaihtoehdon. Keittiötilojen siivouksessa on luovuttu kokonaan kemiallisten pesuaineiden käytöstä ja siirrytty ympäristöystävällisen otsoniveden käyttöön.

Tampere-talon ympäristöstrategia ohjaa systemaattisesti hankintoja


Julkisissa ruokapalveluissa voidaan kulkea Portaat Luomuun

Portaat Luomuun on vapaaehtoinen ohjelma, jossa ammattikeittiö sitoutuu luomutuotteiden käyttöön. Ohjelmassa on kuusi tasoa, joilla etenemällä luomutuotteiden osuus vähitellen kasvaa. Eteneminen tapahtuu omaan tahtiin. Lisäksi ohjelmassa sitoudutaan selkeään viestintään, luotettavuuteen ja henkilökunnan perehdyttämiseen.

Ohjelma sopii sekä yksityisille että julkisille ruokapalveluille. Siihen on liittynyt kunnallisia ruokapalveluita eri puolelta Suomea, muun muassa Mikkelin kaupungin ruokapalvelut, Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica, Helsingin kaupungin Palmia Catering ja Turun seudun ARKEA.

Lisää aiheesta: www.luomuravintola.fi


Ilmastolounas

Ilmastolounas-hankkeessa kehitettiin uutta ateriakonseptia, joka paitsi suojelee ilmastoa myös noudattaa ravitsemussuosituksia ja WWF:n kalaoppaan suosituksia. Projektin toteutti MTT yhteistyössä WWF:n ja pilottilounasravintoloiden kanssa. Hankkeessa arvioitiin noin 80 eri lounasaterian ilmastovaikutus eli hiilijalanjälki. Tämän jälkeen kehitettiin kaksi lounasvaihtoehtoa, joiden hiilijalanjälki oli 15 prosenttia ja 30 prosenttia keskimääräistä pienempi. Nämä nimettiin ”ilmastovalinnaksi” ja ”paremmaksi ilmastovalinnaksi”. Ilmastolounaita testattiin 25 lounasravintolassa. Tärkeänä osana testausta oli selkeä viestintä ruokailijoille. Ilmastovalinta-lounaat oli esimerkiksi merkitty logoilla sekä ruokalistassa että linjastolla.

Ilmastovalinta – Ilmastoystävällinen kuluttaminen osaksi arkea lounasruokailun kautta (LUKE)


Mikkelin AMK:n projektissa pureuduttiin ammattikeittiöiden energian- ja vedenkulutukseen

Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) Energiatehokas ammattikeittiö -projektissa neljään ammattikeittiöön asennettiin laitekohtaisia energian- ja vedenkulutusmittareita. Mukana oli yksi yksityinen keittiö sekä kolme julkista keittiötä (Mikkelin keskussairaalan ruokapalvelut, MAMKin opetuskeittiö Ravintola Talli ja Mikkelin kaupungin keskuskeittiö Isopata). Projektissa mitattiin eri laitteiden ja niiden toimintojen, eri ruoanvalmistusmenetelmien sekä eri ruokalajien välisiä eroja veden- ja energiankulutuksen suhteen.

Projektissa todettiin, että energian- ja vedenkulutuksen erot voivat olla hyvinkin suuria. Mittaustulosten perusteella pystyttiin antamaan keittiökohtaisia suosituksia laite-, asetus- ja menetelmävalinnoista. Esimerkiksi Mikkelin keskussairaalan keittiössä pystyttiin vähentämään jälkiruokien jäähdytykseen käytettyä vesimäärää noin 45 prosentilla pelkästään optimoimalla jäähdytyspadan asetukset. Projektissa huomattiin myös, että vakioidut ruokaohjeet antavat hyvän mahdollisuuden energian ja veden säästämiseen. Osana projektia syntyi myös energiankulutusmittarien hankintaopas.

Energianmittausjärjestelmän hankintaopas ammattikeittiöille


Käyttökustannusten huomiointi takasi onnistuneen laitehankinnan

Kokonaistaloudellisuus toteutui Pohitullin koulun uuden astianpesukoneen hankinnassa, koska tarjoajilta vaadittiin tietoja laitteiden energiankulutuksesta.

Pohitullin koulu – Käyttökustannusten huomiointi takasi onnistuneen laitehankinnan (pdf) (185.1 KB)


Palmia seuraa ruokajätteen määrää – tavoitteena vähentää hävikkiä

Helsingin kaupungin ruokapalveluja tuottava Palmia panostaa ruokajätteen määrän seurantaan ja ehkäisyyn. Jo aiemmin Palmia on tehnyt projektiluontoista hävikin seurantaa esimerkiksi kahden viikon jaksoissa. Palmia on myös osallistunut MTT:n Foodspill-hankkeeseen. Ruokahävikin seuranta on nyt muuttumassa entistä säännöllisemmäksi.

Syksyllä 2014 Palmia osallistui Kuluttajaliiton Hävikkiviikkoon. Viikon aikana Palmian hoitoalan catering-palveluissa mitattiin ruokahävikkiä. Mittaus suoritettiin niissä vanhus- ja sairaalapalvelujen yksiköissä, joissa asiakkaat saavat itse ottaa ruokaa linjastolta. Mittausten avulla selvitettiin, mitä ruokia kannattaa valmistaa ja kuinka paljon. Näin päästään ehkäisemään hävikin syntyä. Palmia aikoo jatkossa tehdä mittauksia säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Suunnitelmissa on myös kerätä vastaavia tietoja potilasosastoilta, joilla asiakkaille tuodaan valmiit annokset.

Myös Palmian kouluruokaloissa tehdään päivittäistä hävikinseurantaa. Sen avulla pyritään arvioimaan, kuinka paljon ruokaa kannattaisi seuraavalla kerralla valmistaa. Vastaavaa arviointia ollaan käynnistämässä myös päiväkodeissa. Lisäksi syksyllä 2014 on ollut käynnissä Opetusviraston Syön mitä otan -kampanja. Silloin kaikissa Helsingin kouluissa mitataan ruokahävikin määrää neljän viikon ajan. Hävikki jaotellaan mittauksessa keittiö-, linjasto- ja lautashävikkiin.


Yksityinen ruokapalveluntuottaja järjesti hävikkikilpailun koululaisille

Ruokahävikkiä voidaan seurata ja vähentää myös silloin, kun ruokapalvelut on ulkoistettu. Fazer Food Services Oy on yksityinen ruokapalveluntuottaja, jonka asiakkaisiin kuuluu myös kuntia eri puolilla Suomea. Syksyllä 2014 yritys haastoi kahden viikon pituiseen Älä ruoki roskista -hävikkikilpailuun kaikki koulut, joiden kouluruokailun se järjestää. Hieman yli 20 koulua eli noin puolet otti haasteen vastaan. Kilpailun aikana pois heitetty ruoka punnittiin ja prosentuaalisesti eniten ruokahävikkiä vähentänyt koulu voitti. Yhteensä ruokahävikki väheni kouluissa noin 13 prosenttia eli 130 kiloa.

Tiedote 24.09.2014:
Fazerin Älä ruoki roskista -hävikkikilpailu sai koululaiset vähentämään ruokahävikkiä 130 kiloa


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.