Sähkö

Julkinen sektori käyttää lähes seitsemän prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa. Esimerkiksi valtiokonsernin sähkönhankinnan arvo on yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n puitesopimusten kautta vuonna 2014 hankittiin sähköä 81 miljoonalla eurolla ja se oli Hanselin puitejärjestelyistä arvoltaan suurin.

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen lähteistä maailmassa. Hankkimalla uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä julkisen sektorin organisaatiot voivat vähentää toimiensa kasvihuonekaasupäästöjä sekä mahdollisesti myös muita ympäristövaikutuksia. Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä kutsutaan usein myös vihreäksi sähköksi.

Uusiutuvia energialähteitä ovat:
  • tuulienergia
  • aurinkoenergia
  • valtamerienergia
  • vesivoima
  • biomassa
  • kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut
  • geo- ja hydroterminen energia
  • ilmalämpöenergia (josta saadaan lämpöä, mutta ei sähköä)

Suositukset uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hankinnalle:
  • Asettakaa tavoite ja hankkikaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, jonka alkuperästä on kolmannen osapuolen todistus (alkuperätakuu).
  • Energiatehokkuuden parantaminen on ensisijaista myös uusiutuvaa energiaa käytettäessä, jotta energian kokonaiskulutus kääntyisi laskuun.

Alkuperätakuulla varmistetaan uusiutuvan sähkön alkuperä

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Alkuperätakuujärjestelmä varmentaa uusiutuvien energialähteiden käytöstä ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden sekä edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankkiminen on julkiselle hankkijalle helppoa. Alkuperätakuut voi hankkia ja kilpailuttaa erillään sähköstä tai yhdessä sähkön kanssa. Toisin sanoen sähkön voi ostaa edelleen samalta myyjältä kuin ennenkin, mutta hankkia alkuperätakuut erikseen välittäjiltä tai sähkönmyyjältä.  Alkuperätakuita voi hankkia myös tietylle osalle käytetystä sähköstä.

Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkön myyjillä on velvoite ilmoittaa asiakkailleen edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman. Energiavirasto valvoo sähkön alkuperän ilmoittamisvelvoitteen noudattamista sekä rekisterinpitäjän toimintaa.
Kaksi helppoa tapa vähentää sähkönkulutuksen CO2-päästöjä kunnassa
Kuva. Klikkaa kuvaa, niin saat ladattua esitteen isompana pdf-muodossa.

Periaatepäätös kestävistä ympäristö- ja energiaratkaisuista (13.6.2013)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämiseksi julkisissa hankinnoissa kannustetaan myös julkista sektoria uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hankkimiseen: "Sähköä ostettaessa on huomioitava sähkön alkuperä ja pyrittävä ostamaan erityisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Sähkön alkuperästä on seurantaa varten esitettävä kolmannen osapuolen todistus."

Periaatepäätöksen tavoitteet ovat valtion hankintayksiköille sitovia ja muille julkisille hankkijoille suosituksia.

Säädöksiä:

Alkuperätakuulaki pohjautuu Euroopan unionin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettuun RES-direktiiviin (2009/28/EY).

Lisätietoa:
Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 24.7.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.