Esimerkkejä

Tampere-talossa siivouskemikaalit vaihdettiin otsoniveteen

Keittiötilojen siivouksessa on luovuttu kokonaan pesuaineiden käytöstä ja ne on korvattu otsonoidun veden käytöllä.  Otsonoitua vettä tuotetaan otsonaattorilla, joka kytketään kylmään hanaveteen. Otsonin desinfiointiteho perustuu sen erittäin nopeaan hapetuskykyyn, sillä se polttaa mikrobin hajalle. Laitteesta otetun otsoniveden desinfiointiteho säilyy neljä tuntia ja pesuteho 8 tuntia – sen jälkeen otsonivesi muuttuu jälleen vedeksi. Siivouskemikaalien käytöstä keittiötiloissa on voitu luopua lähes kokonaan, puhdistustehosta tinkimättä.  Kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto kertoo, että laitehankinta on vähentänyt siivouskuluja ja se maksoi itsensä takaisin alle vuodessa.


Etelä-Kymenlaakson Seutuhankinta – Puhdistusaineille toimivat ympäristökriteerit

Etelä-Kymenlaakson Seutuhankinta käytti ympäristökriteerejä onnistuneesti yleispuhdistusaineiden hankinnassa. Vuodenvaihteessa 2013-2014 järjestetyssä kilpailutuksessa solmittiin kolmen (3) vuoden sopimus alueen kaupunkien, kuntien ja niiden konserniyhtiöiden ja liikelaitosten sekä muutaman alueen seurakunnan tarpeisiin.

Kriteerit puhdistusaineiden haitallisuudesta

Käytetyt ympäristökriteerit käsittivät kaksi vähimmäisvaatimusta puhdistusaineiden haitallisuudesta. Kun ympäristövaatimuksia on kohtuullinen määrä, ei niiden todentamisestakaan tule liian raskasta tehtävää. Vaatimukset poimittiin Joutsenmerkin puhdistusainekriteereistä ja niiden valinnassa Seutuhankinta konsultoi myös Motivan hankintapalvelun HelpDeskiä.

Ensimmäisen vaatimuksen mukaan aineet eivät saa olla syöpää aiheuttavia, mutageenisia tai lisääntymiselle vaarallisia (Joutsenmerkin puhdistusainekriteeri nro 4, sivu 8). Toisessa vaatimuksessa on lueteltu muita kiellettyjä haitallisia ominaisuuksia (Joutsenmerkin puhdistusainekriteeri nro 3, sivu 6-8). Molemmissa vaatimuksissa kielletyt ominaisuudet on yksilöity EU:n seos- ja ainedirektiivien sekä CLP-asetuksen vaaraluokittelujen avulla.

Käyttöturvallisuustiedote todentamisen apuna

Todentaminen tapahtui REACH-asetuksen mukaisen käyttöturvallisuustiedotteen avulla. Toisen vaatimuksen osalta käytettiin myös tuotepakkauksen teknistä kuvausta, tuotteen käyttöohjetta ja muuta tarvittavaa dokumentaatiota. Molempien vaatimusten katsottiin täyttyvän myös, jos tuotteelle oli myönnetty Joutsenmerkki tai EU-kukka.

Yleispuhdistusaineista tehtiin yhteensä kahdeksan tarjousta. Kaikki tarjotut tuotteet täyttivät ympäristökriteerit. Osalla tarjotuista tuotteista oli ympäristömerkki. Muiden osalta hankintayksikön siivouksen asiantuntijat totesivat vaatimustenmukaisuuden toimitettujen käyttöturvallisuustiedotteiden ym. tai muun aineiston avulla.

Yleispuhdistusaineiden vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan lisäksi pisteytettäviin ominaisuuksiin kuului aineen tehokkuus (puhdistustulos) sekä pakkauksen käytettävyys ja turvallisuus.

Kokemus ympäristökriteerien käytöstä positiivinen

Etelä-Kymenlaakson Seutuhankinta on hankintaprosessin kulkuun ja lopputulokseen tyytyväinen. Kun ympäristöasiat huomioitiin jo vähimmäisvaatimuksissa, pystyttiin varmistamaan, että kilpailutuksella saadaan turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Tätä Pesuaineiden ympäristöystävällisyyttä voidaan hyödyntää myös omien palveluiden markkinoinnissa. Seutuhankinnan ympäristövastaavan, hankinta-asiantuntija Maria Kirjavaisen mukaan ympäristövaatimusten asettamista helpotti, kun niitä ei tarvinnut keksiä alusta asti itse, vaan oli mahdollista poimia ympäristömerkin kriteerien joukosta omaan hankintaan parhaiten sopivat kriteerit.

Tutustu myös Motivan hankintaohjeeseen siivous- ja teknokemian tuotteille:
 Siivous ja teknokemian tuotteet – Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa (pdf) (194.2 KB)

Lisätietoja:
Motivan hankintapalvelu
hankintapalvelu@motiva.fi
puh. 09 6122 5011


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.