Sosiaalinen vastuu julkisissa hankinnoissa

Sosiaalisen vastuun huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa merkitsee sitä, että julkisen sektorin hankkijat ottavat huomioon hankintansa vaikutukset myös laajemmassa yhteiskunnallisessa mittakaavassa. Ottamalla sosiaaliset näkökulmat huomioon hankintoja tehdessä voidaan luoda hyviä esimerkkiä ja vaikuttaa samalla muun muassa markkinoihin, työntekijän oikeuksiin, ympäristön suojeluun, taloudelliseen kestävyyteen ja ihmisoikeuksiin.

Sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat kannustavat myös yrityksiä kehittämään toimintaansa. Kun sosiaalisesti vastuullisten tuotteiden tai palveluiden kysyntä kasvaa, on todennäköisenä seuraamuksena, että myös niiden tarjonta lisääntyy. Julkisten hankintojen kautta voidaan myös kannustaa yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan innovatiivisten ratkaisujen ja tuotteiden synnyttämiseen.

Lähestymistapa sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin on periaatteessa sama kuin ympäristökriteereitä mietittäessä. Lähtökohtana on tuoteketjun elinkaaren sosiaalisten näkökohtien ja vaikutusten tunnistaminen. Sellaisten sosiaalisten kriteerien luominen, jotka tepsivät ko. palvelun tai tuotteen tunnistettuihin sosiaalisiin vaikutuksiin. Eri tuotteilla ja palveluilla voi olla hyvinkin erilaisia sosiaalisia haasteita. Esimerkiksi puuvillan tuotannossa käytetään torjunta-aineita, jotka ovat myrkyllisiä sekä ihmiselle että ympäristölle.

Lainsäädäntö

Julkinen sektori hankkii osan tuotteistaan maista, joissa esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön sopimuksia ei huomioida. Kansallisen hankintalain mukaan hankintayksikkö voi asettaa hankinnalle sosiaalisia näkökohtia koskevia ehtoja.

”Hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot.” (1397/2016, 93 §)

Mahdollisuutta asettaa sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia koskevia ehtoja on selvennetty myös hankintadirektiivissä (2014/24/EU).


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.