Työkaluja

Sanoista tekoihin

Julkaisija: Finnwatch
Julkaistu: 2018
Laajuus: 44 s.

Sanoista tekoihin – Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oyn ja KL-Kuntahankinnat Oyn kanssa (pdf) (357.4 KB)
 
Vuonna 2017 käynnistyi sosiaalisen vastuun pilottiprojektit Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Tässä raportissa käydään läpi näissä kahdessa edellä mainitussa yhteistyöhankkeessa toteutettu vastuullisiin hankintoihin keskittynyt kilpailutusprosessi. Raportti kuvaa, miten sosiaaliseen vastuullisuuteen keskittyneiden pilottihankintojenkohteet valittiin, millaista vuoropuheluatarjoajien kanssa käytiin ja miten hankinnan kohteena oleviin tuotteisiin liittyvät sosiaaliset kriteerit ja -sopimusehdot laadittiin. Lisäksi raportissa pohditaan, mitä prosessista opittiin.

Hanki ja työllistä! -opiskelumateriaali

Julkaisija: Motiva ja  Hankinnoista duunia -hanke
Julkaistu: 2016

Hanki ja työllistä! -opiskelumateriaali tarjoaa tarvittavan perustiedon julkisilla hankinnoilla työllistämisestä.

Materiaalin opiskeltuasi tiedät:
  • miksi hankinnoilla työllistäminen kannattaa,
  • minkälaisiin hankintoihin työllistämisehto soveltuu parhaiten ja
  • miten voit käytännössä soveltaa työllistämisehtoa.

Materiaali on tarkoitettu kaupungin hankkijoille, työllisyydenhoidon asiantuntijoille, päättäjille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Materiaalin läpikäynti vie kokonaisuudessaan noin 30 minuuttia, jonka jälkeen voit harjoitella oppimaasi lyhyellä testillä.

Hankinnoista duunia! -hanke

Tutustu itseopiskelumateriaaliin:
Itseopiskelumateriaali

Opas – Vinkkejä vastuullisten kehitysmaahankintojen tekemiseen

Julkaisija: Usea organisaatio
Julkaistu: 22.9.2017
Laajuus: 12 s.

Reilu kauppa – Vinkkejä vastuullisten kehitysmaahankintojen tekemiseen (pdf) (912.2 KB)

Opas antaa vinkkejä julkisille hankkijoille vastuullisten kehitysmaahankintojen tekemisiin eri tuoteryhmissä. Aiheissa käsitellään muun muassa lapsityövoiman käyttöä, yritysten vastuullisuutta sekä reiluja työoloja.

Oppaassa ovat olleet mukana seuraavat tahot: Eettisen kaupan puolesta ry, Finwatch ry, FSC Suomi ry, Ihmisoikeusliitto ry, Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry, KIOS – Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö ry, Kuluttajaliitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Plan International Suomi sr, Maailmankauppojen liitto ry, Marttaliitto ry, Reilu kauppa ry, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry, Suomen UNICEF ry ja Suomen World Vision ry.

Opas – Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Julkaisija: työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu: 1.6.2017
Laajuus: 56 s.

Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin – TEM oppaat ja muut julkaisut 3-2017 (pdf) (5.9 MB)

Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin kuvaa käytännön esimerkkien avulla, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon hankinnan eri vaiheissa. Opas kertoo, mitä eri vaihtoehdot ovat, millaiset reunaehdot hankintalaki sekä muut asiaan liittyvät lait asettavat vastuulliselle hankinnalle sekä millaisia tapoja toteuttaa sosiaalista vastuullisuutta on valittu eri hankintayksiköissä.

Eettisempää elektroniikkaa -verkkosivusto

Julkaisija: Eetti ry
Julkaistu: 2015

Elektroniikkalaitteiden tuotanto- ja arvoketju on tyypillisesti erittäin pitkä ja monipolvinen. Eri tuotantovaiheet tapahtuvat usein eri maissa, ja niistä vastaavat eri yritykset. Jotkut erikoistuvat raaka-aineisiin, toiset komponentteihin, kolmannet kokoonpanoon ja niin edelleen.Tietotekniikan vastuuhaasteet liittyvät esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin, työturvallisuuteen, ihmisoikeuksiin, suureen ympäristökuormitukseen ja veronmaksuun.

Verkkosivusto opastaa valtiota ja kuntia vastuullisempaan tietotekniikan käyttöön. Oppaan ohjeet ja esimerkit kattavat tietotekniikkalaitteiden ja -palveluiden koko elinkaaren valmistuksesta hankintoihin, käyttötapoihin ja kierrätykseen.

www.eetti.fi/vastuullinentekniikka

Kokemuksia sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa

Julkaisija: työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu: 2015
Laajuus: 35 s.

Julkaisu kuvaa kymmenen erilaisen hankintayksikön kokemuksia sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista. Tarkoituksena ei ole luoda kattavaa kokonaiskuvaa kehitystilanteesta, eikä nostaa esiin vain kärkitapauksia, vaan tuoda esiin konkreettisia esimerkkejä, aitoja kokemuksia, onnistumisia ja ongelmia.
Esimerkit on valittu tarkoituksella hyvin erilaisia hankintayksiköitä.

Kokemuksia sosiaalisten kriteereiden käytostä julkisssa hankinnoissa (pdf) (344.5 KB)

Työtä julkisilla hankinnoilla – kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

Julkaisija: Etelä-Suomen palveluinnovaatiot Espinno-hanke
Julkaistu: 2013
Laajuus: 30 s.

Julkaisussa kuvataan eurooppalaisten esimerkkien avulla, mitä lisäarvoa julkisten hankintojen paremmalla strategisella suunnittelulla voidaan saada aikaan. Erityisesti julkaisu keskittyy työpaikkojen lisäämisen mahdollisuuksiin julkisilla hankinnoilla.

Työtä julkisilla hankinnoilla – kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen (pdf) (1.6 MB)

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

Julkaistu: 2011
Julkaisija: Euroopan komissio
Laajuus: 56 s.

Sosiaalinen ostaminen – Opas sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (pdf) (700.1 KB)

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - lähtökohtia, kokemuksia ja mahdollisuuksia

Julkaisija: Etelä-Suomen palveluinnovaatiot Espinno -hanke
Julkaistu: 2011
Laajuus: 76 s.

Julkaisussa kuvataan ja annetaan esimerkkejä niistä tekijöistä, joita tulisi ottaa huomioon hankintaprosessien suunnittelussa ja miten sosiaaliset – erityisesti työllisyyteen liittyvät – näkökulmat hankintaprosessin eri vaiheissa voidaan ottaa huomioon, hyödyntää ja toteuttaa.

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa – lähtökohtia, kokemuksia ja mahdollisuuksia (pdf) (1.3 MB)

Sosiaalisesti kestävät julkiset hankinnat

Julkaisija: Finnwatch ry

Tietoa tuote- ja tuotantolaitossertifioinneista sekä Finnwatchin julkaisemia raportteja julkisten hankintojen kohteina olevien tuotteiden vastuullisuudesta.

Sosiaalisesti kestävät julkiset hankinnat (Finnwatch)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.