Yhdyskuntasuunnittelu

Valtaosa osa yhdyskuntien päästöistä syntyy rakennusten energiankäytöstä ja liikenteestä. Alue- ja yhdyskuntarakenteella on suuri merkitys siihen miten suuria päästöt ovat. Suunnittelemalla rakenteeltaan eheitä ja tiiviitä yhdyskuntia voidaan yhdyskuntien energiatehokkuutta parantaa ja vähentää samalla kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden haitallisten ympäristövaikutusten syntyä.

Energiatehokas ja eheä yhdyskunta on kaikkien etu – siitä hyötyvät niin asukkaat, paikallinen elinkeinoelämä ja kuin ympäristö. Myös olemassa olevien yhdyskuntien energiatehokkuutta voidaan usein parantaa kaavoituksen ja liikennesuunnittelun avulla vaikka se saattaa olla uusien alueiden suunnittelua haasteellisempaa.

Eheän ja energiatehokkaan yhdyskunnan etuja:
 • kaupunkirakenne on tiivis, jolloin välimatkat ovat lyhyitä ja tarve matkustaa pieni;
 • asuinalueet ja keskusta ovat elinvoimaisia;
 • mahdollisuudet kävelyyn ja pyöräilyyn ovat hyvät;
 • joukkoliikenne on kattava ja toimiva; ja
 • hyvin suunniteltu yhdyskunta kannustaa tekemään työmatkat oman auton sijasta muilla tavoin.

Energiatehokkaassa yhdyskunnassa rakennusten energiankulutukseen on kiinnitetty huomiota. Kaavoitus toteutetaan siten, että kaukolämpöverkkoon liittyminen on mahdollista. Talojen sijoittelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös passiivinen aurinkoenergia.

Yhteistyötä ja vuorovaikutusta tarvitaan

Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantaminen onnistuu kunnan eri toimijoiden pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella. Energiatehokkuuden toteutumisesta ovat vastuussa niin kunnan virkamiehet, päättäjät kuin asukkaat.

Suunnittelijoilta ja päättäjiltä tarvitaan myös ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta energiatehokkaan kaupunkirakenteen toteuttamisessa. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi myös asukkaita on tärkeää kuunnella suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien eri vaiheissa, sillä viime kädessä he vaikuttavat päivittäisillä valinnoillaan, kuten liikkumistottumuksillaan, siihen miten yhdyskunnan energiatehokkuus lopulta toteutuu.

Suunnittelun ohjaus

Rakentamiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä päätöksenteossa tulisi aina ottaa huomioon myös toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. On tärkeää kehittää suunnittelun ohjausta siten, että valinnoissa otetaan investointikustannusten lisäksi huomioon myös esimerkiksi rakennusten tulevat energia- ja muut käyttökustannukset.

Energiatehokkuutta ja elinkaariajattelua voidaan edistää monin tavoin:
 • Kunnan omassa rakentamisessa/rakennuttamisessa otetaan huomioon energiatehokkaat ratkaisut. Suunnitteluvaiheessa teetetään vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannus- ja energiankulutusvertailut.
 • Kaavoitusratkaisuissa arvioidaan alueiden tuleva kulkuneuvojen käyttöjakauma ja rakennusten energiaratkaisut. Tuetaan energiatehokkaita ratkaisuja.
 • Tontteja kaavoitettaessa otetaan huomioon mahdollisuus aurinkoenergian passiiviseen hyödyntämiseen rakennusten sijoittelussa ja suuntaamisessa.
 • Kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen rakennusten mahdollisuudet liittyä alue- tai kaukolämpöjärjestelmään.
 • Tontin oston ja rakennusluvan myöntämisen yhteydessä rakentajalle/rakennuttajalle annetaan tietoa uusiutuvan energian käytön vaihtoehdoista, matalaenergiarakentamisesta, energiatodistuksesta sekä mahdollisuudesta liittyä alue- tai kaukolämpöjärjestelmään.
 • Tontin ostajille ja pientalorakentajille järjestetään koulutusta uusiutuvista energialähteistä ja energiansäästöstä.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 7.12.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.