Huoneilmastointilaitteiden energiamerkintä

Markkinoilla olevat huoneilmastointilaitteet edustavat kolmea päätyyppiä:
 • Sisäilmaa jäähdyttävä ja/tai lämmittävä laite, esimerkiksi ilmalämpöpumppu.
 • Yksikanavainen laite, joka ottaa tuloilman huonetilasta ja puhaltaa poistoilman ulos.
 • Erilliset tulo- ja poistoilmakanavat sisältävä kaksikanavainen laite.

Huoneilmastointilaitteita koskeva EU-energiamerkintä tuli voimaan 1.1.2013 (EU-asetus 626/2011). Merkintä korvaa aiemmin käytössä olleen, KTM:n asetukseen perustuvan energiamerkinnän.

Merkintä koskee kaikkia verkkosähköä energianlähteenä ja ilmaa lämmönsiirtoaineena käyttäviä huoneilmastointilaitteita, joiden nimellisteho on enintään 12 kilowattia.

EU-asetus huoneilmastointilaitteet 626-2011 (pdf) (18.7 MB)

Energiamerkki jakaantuu kahteen ryhmään laitteen ominaisuuksien mukaan:
 • A) Sekä kaksitoimiset että vain jäähdyttävät/vain lämmittävät huoneilmastointilaitteet.
 • B) Sekä kaksitoimiset että vain jäähdyttävät/ vain lämmittävät yksi- ja kaksikanavaiset huoneilmastointilaitteet. 

Huoneilmastointilaitteiden energiatehokkuus esitetään energiamerkissä tutulla luokittelulla A-G. Merkinnän on kuitenkin suunniteltu kehittyvän tekniikan edistyessä, joten merkkiin otetaan jatkossa käyttöön lisäluokkia: vuonna 2015 luokittelu on asteikolla A+...F, vuonna 2017 A++...E ja vuonna 2019 asteikko on A+++...D.

Yksi- ja kaksikanavaisille huoneilmastointilaitteille energiamerkinnän luokittelu on suoraan asteikolla A+++...D. Luokittelu, sen taustalla olevat laskenta- ja mittausmentelmät sekä energiamerkit löytyvät oheisesta EU-asetuksesta.

EU-asetus huoneilmastointilaitteet 626-2011 (pdf) (18.7 MB)

A. Huoneilmastointilaitteiden energiamerkki

1) Tavarantoimittaja tai tavaramerkki

2) Jäähdytys (sininen)
 • energiatehokkuusluokka
 • mitoituskuorma (jäähdytyskuorma perusmitoituslämpötilassa) (kW)
 • vuotuinen kylmäkerroin (SEER)
 • vuotuinen energiankulutus (kWh/annum)
Ja/tai:

3) Lämmitys (punainen)

Eurooppa on jaettu kolmeen ohjeelliseen lämmityskauteen, kunkin kohdalla esitetään laitteen:
 • energiatehokkuusluokka
 • mitoituskuorma (lämmityskuorma perusmitoituslämpötilassa) (kW)
 • vuotuinen lämpökerroin (SCOP)
 • vuotuinen energiankulutus (kWh/annum)

4) Äänitaso sisällä ja ulkona, dB
EU Huoneilmastointilaitteet A-G

B. Yksi- ja kaksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden energiamerkki

1) Tavarantoimittaja tai tavaramerkki

2) Jäähdytys (sininen)
 • energiatehokkuusluokka
 • nimellisteho (laskettu standardiolosuhteissa)
 • nimelliskylmäkerroin (laskettu standardiolosuhteissa)
 • energiankulutus tunnissa
Ja/tai

3) Lämmitys (punainen)
 • energiatehokkuusluokka
 • nimellisteho (laskettu standardiolosuhteissa)
 • nimellislämpökerroin (laskettu standardiolosuhteissa)
 • energiankulutus tunnissa

4) Äänitaso sisällä ja/tai ulkona
EU Yksikanavaiset ilmastointilaitteet
Kuvat. Yksi- ja kaksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden energiamerkejä.

Tuotteiden ekosuunnittelun (Ecodesign-direktiivin) vaikutukset:
 • 1.1.2013
  nimelliskylmäkerrointa, -lämpökerrointa ja vähimmäisenergiankulutusta sekä laitteiden äänitason raja-arvoja koskevat vaatimukset tiukkenivat

 • 1.1.2014
  vähimmäisenergiatehokkuutta koskevat vaatimukset tiukkenivat edelleen


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 22.11.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.