Sähkön alkuperätakuu – Usein kysytyt kysymykset

Mikä on sähkön alkuperätakuu?

Alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Alkuperämerkintä on siis vahvistus siitä, että sähköyhtiösi myy ja sinä kulutat ympäristöystävällistä sähköä. Uusiutuvia energialähteitä ovat tuulienergia, aurinkoenergia, ilmalämpöenergia, vesivoima, biomassa, geo- ja hydroterminen energia sekä kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut.

Mistä tiedän, millä tavoin ostamani sähkö on tuotettu?

Voit aina tarkistaa käyttämäsi sähkön alkuperän sähkönmyyjältäsi. Lisäksi sähkönmyyjän on lain mukaan kerran vuodessa ilmoitettava asiakkailleen myymänsä sähkön kokonaisjakauma. Siinä on mukana kaikki sähkö, jota sähkönmyyjä on edellisen kalenterivuoden aikana asiakkailleen myynyt.

Miksi uusiutuvaa energiaa myydään eri tuotenimillä?

Useilla myyjillä on myynnissä erilaisia alkuperältään määriteltyjä tuotteita, esimerkiksi tuulisähköä. Näiden tuotteiden alkuperätiedot löydät kyseisen tuotteen tuote- ja markkinointimateriaaleista.

Mikä on Ekoenergia-merkki?

Ekoenergia on Suomen Luonnonsuojeluliiton kehittämä Euroopan laajuinen ympäristömerkki sähkölle. Tällainen sähkö on varmennettu alkuperätakuulla, mutta lisäksi sähköntuotantolaitoksen on täytettävä merkille asetetut kestävyyskriteerit. Ympäristömerkki on sähkön tuottajalle maksullinen.

Lisätietoja: www.ekoenergia.fi

Mikä on kokonaisjakauma ja jäännösjakauma?

Kokonaisjakauma kuvaa yksittäisen sähköyhtiön myynnin energialähdejakaumaa. Se perustuu alkuperältään tunnettuun eli varmennettuun sähköön ja jäännösjakaumaan.

Jäännösjakauma ilmaisee kaiken muun kuin alkuperätakuilla varmennetun sähkön tuotantojakauman Suomessa. Jäännösjakaumassa sähköntuotanto jaetaan kolmeen ryhmään: fossiiliset energialähteet ja turve, ydinvoima ja ne uusiutuvat energialähteet, joilla ei ole alkuperätakuita.

Lisätietoja: www.energiavirasto.fi

Mistä saan tiedon ostamani sähkön alkuperästä?

Myyjän on lain mukaisesti myynti- ja markkinointimateriaaleissaan sekä kerran vuodessa sähkölaskun yhteydessä kerrottava kuluttajalle, millä energialähteillä kaikki yhtiön myymä sähkö tuotetaan. Sähköyhtiöllä voi olla useita erilaisia sähkötuotteita, ja se voi halutessaan lisäksi kertoa, millä juuri sinun ostamasi sähkö on tuotettu. Voit tarkistaa tiedot milloin vain sähkönmyyjältä esimerkiksi yrityksen verkkosivuilta.

Voinko luottaa sähkön alkuperätakuuseen?

Alkuperätakuujärjestelmä on ainoa tapa varmistua siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla ja alkuperätakuulla varmennettua uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain todellisen tuotantomäärän verran. Jotta tuotantolaitos pääsee Fingrid Oyj:n ylläpitämään rekisteriin, sen on todennettava sähkön tuotantotapa ja käyttämänsä energialähteet. Maksullisia alkuperätakuita myönnetään vain sille määrälle sähköä, minkä tuotantolaitos todennetusti tuottaa uusiutuvalla energialla. Järjestelmää valvoo Energiavirasto, joka tekee sähkönmyyjille tarkastuksia.

Voiko uusiutuvana myyty sähkö loppua kesken ja saan tietämättäni tilalle sekasähköä?

Fingrid myöntää alkuperätakuun kuukausittain sähköntuottajan hakemuksesta. Alkuperätakuun myöntäminen perustuu tuotannon mittauksiin, ja takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä.

Alkuperätakuujärjestelmä on eurooppalainen järjestelmä, jota viranomaiset valvovat. Suomessa Energiavirasto tekee myyjille pistokokeita, joissa tarkastetaan, että alkuperätakuiden ja myynnin määrä vastaavat toisiaan.

Haluan vaihtaa sähköni uusiutuvalla energialla tuotetuksi. Mitä minun pitää tehdä?

Tarkista ensin, millainen sähkösopimus sinulla on. Mikäli olet tehnyt määräaikaisen sähkösopimuksen, voit vaihtaa sähkötuotetta tai -toimittajaa sopimuskauden päätyttyä. Toistaiseksi voimassaolevan sähkösopimuksen voi vaihtaa toiseen milloin vain irtisanomisajan puitteissa, joka on kuluttajalle enintään 2 viikkoa. Tarkista siis ensin ehdot sähkösopimuksestasi tai sähkönmyyjältä.

Tämän jälkeen tutustu Energiaviraston ylläpitämään www.sahkonhinta.fi -vertailupalveluun. Sieltä saat hintatietojen lisäksi selville, millä energialähteillä sähkö on tuotettu. Valitse sähkötuote, joka on merkitty vihreällä lehdellä – sen tuottamiseen on käytetty vain alkuperätakuun saanutta uusiutuvaa energiaa.

Lisätietoja: www.sahkonhinta.fi

Onko kaikki uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö varmennettua?

Kaikki uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö ei välttämättä ole varmennettua, mutta kaikki sinulle uusiutuvana myyty sähkö on aina alkuperävarmennettua. Alkuperätakuujärjestelmä on sähköntuottajalle maksullinen, joten pienen tuottajan ei välttämättä ole kannattavaa hankkia tuotannolleen alkuperätakuita. Lisäksi alkuperätakuut myönnetään yhden megawattitunnin osuuksina eivätkä kaikki pientuottajat tuota sähköä niin paljon.

Onko alkuperätakuun saanut uusiutuva sähkö kalliimpaa kuin muu sähkö?

Sähkönmyyjät hinnoittelevat sähkötuotteensa eri tavoin eikä uusiutuvalla energialla tuotettu alkuperätakuun saanut sähkö ole välttämättä kalliimpaa. Kun teet sähkösopimusta ja haluat kilpailuttaa sähkön, tutustu Energiaviraston ylläpitämään sähkönhinta-vertailupalveluun. Sieltä saat hintatietojen lisäksi selville, millä energialähteellä sähkö on tuotettu.

Lisätietoja: www.sahkonhinta.fi

Miksi tällainen järjestelmä on kehitetty?

Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja EU:ssa sekä varmistaa alkuperän luotettavuus. Samalla kuluttajansuoja paranee, kun asiakas voi yksiselitteisesti varmistaa ostamansa sähkön alkuperän. Järjestelmä myös varmistaa, että tuottaja ei voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa sähköä kahteen kertaan.

Kysy Energiavirastosta lisää sähkön alkuperätakuista:

www.energiavirasto.fi

go@energiavirasto.fi


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 22.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.