BUILD UP Skills Finland – lisää energiaosaamista rakennustyömaille

Päättynyt projekti 10/2013 – 3/2016.

Projektin keskeinen tavoite oli saada aikaan rakentamisen toimintakulttuurissa laatukeskeinen koulutus- ja muutosprosessi sekä auttaa saavuttamaan rakennusalalle asetetut kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet.

Keskeisinä toimenpiteinä projektissa:
  • koottiin ja dokumentoitiin energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt,
  • tuotettiin parhaisiin käytäntöihin perustuvaa koulutusmateriaalia,
  • suunniteltiin täydennyskoulutusohjelmat ja järjestettiin pilottikoulutuksia sekä rakennusalan kouluttajien että rakennusalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi,
  • koordinoitiin etenemissuunnitelman toteuttamista ja viesttiin aktiivisesti projektin toimenpiteistä ja tuloksista toimijaverkostolle.

Projekti tuki osaltaan kansallisia linjauksia rakentamisen energiatehokkuuden edistämisestä ja työssä toimivien osaamisen kehittämisestä.

Koulutusmateriaalit viidellä kielellä

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt on koottu PowerPoint-esityksiin. Kaiken kaikkiaan 10 eri aiheeseen pureutuvat opetusmateriaalit on julkaistu osiossa BUILD UP Skills -koulutusmateriaalit.

Opetusmateriaalit on julkaistu myös kieliversioina: ruotsi, venäjä, viro ja englanti.

Energiatehokas rakentaminen – pilottikoulutukset 2015

Hankkeessa syntyvää energiatehokkaan rakentamisen materiaalia testattiin vuoden 2015 alussa järjestetyissä kaksipäiväisissä pilottikoulutuksissa. Kurssikonseptia kehitti ja koulutuksen toteutti TTS (Työtehoseura). Koulutuksia järjestettiin sekä rakennusalan opettajille että rakennustyömaiden työntekijöille. Rakennusalan opettajille järjestettiin pilottikoulutus TTS:n tiloissa Vantaalla 29.-30.1.2015 ja toinen koulutustilaisuus pidettiin Tampereella 10.-11.9.2015.

Työntekijöiden täydennyskoulutusta, jossa päivitetään osaamista napakoilla täsmäopetuspaketeilla työmaan ”muutosagenteille”, pilotoitiin keväällä 16. ja 23.4.2015. Muutosagenteille järjestettiin alkutalvesta kaksi tilaisuutta 12.1. ja 19.1.2016. Lisätietoja Minna Kuuselalta, minna.kuusela@tts.fi.

Energiatehokkuuslähettiläs toiminnassa

RistoTenhunen valittiin hankkeen materiaalien ja uusien toimintatapojen puolestapuhujaksi. Lähettilästoiminta alkoi alkuvuonna 2015. Risto kontaktoi ja kiersi työmailla, yrityksissä ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa kertomassa mitä uutta energiatehokkaaseen rakentamiseen on löydetty hankkeen puitteissa.

Motiva, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Työtehoseura (TTS) toteuttivat hankkeen yhteistyössä. TTY keskittyi koulutusmateriaalin sisältöön sekä tuotantoon ja TTS koulutuksen kehittämiseen ja pilottikoulutusten toteuttamiseen. Motiva toimi hankkeen koordinaattorina sekä vastasi viestinnästä, etenemissuunnitelman toteutuksen koordinoinnista ja toimijaverkoston yhteistyöstä.

Lisätietoa projektista:


Motiva Oy
Irmeli Mikkonen,
irmeli.mikkonen@motiva.fi, puh. 040 700 1466

Motiva-konserni tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja. Motiva-konserniin kuuluvat Motiva Oy ja Motiva Services Oy.

Tampereen teknillinen yliopisto
Olli Teriö
olli.terio@tut.fi, puh. 040 849 0295

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Työtehoseura
Minna Kuusela
minna.kuusela@tts.fi, puh. 044 714 3695

TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien tuottavuutta, toiminnallisia ratkaisuja ja energia- ja ekotehokkuutta.


co-funded-iee-horiz fi
Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän verkkosivuston sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä. EASME ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa siitä, miten siinä olevaa tietoa käytetään.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 25.10.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.