BUILD UP Skills -utbildningsmaterial

Bästa praxis inom energieffektivt byggande har sammanställts i nedanstående material.

Handbok i energieffektivt byggande för byggarbetsplatser

Handboken innehåller de viktigaste anvisningarna om energieffektivt byggande för byggarbetsplatser. Handboken kan till exempel användas för arbetsintroduktion eller vid det inledande mötet i samband med specialentreprenader. Heidi Sumkins åskådliga teckningar gör det lättare att ta till sig innehållet. Handboken kan enkelt skrivas ut som en helhet eller som enskilda dubbelsidiga instruktionskort.

Handboken är i första hand avsedd för kompletteringsutbildning av professionell arbetskraft, men är till nytta för alla aktörer i byggbranschen.

Handbok för energieffektivt byggande (pdf) (28.6 MB)

I handboken presenteras isolering av träväggar med mineral- och lösull och med plastisolering, isolering av vindsbjälklag med mineralullsskivor och lösull, isoleringsputs, kanal- och rörisoleringar, genomföringar för husteknik, installation av fönster samt energieffektivt reparationsbyggande.

Videor om energieffektivt byggande

Temat för videorna är hur energiförbrukningen i ett gammalt småhus kan halveras. I sju jordnära filmer tar man upp planeringens betydelse, ventilation och värmeåtervinning, isolering, installation och användning av en luftvärmepump, reglering av rumstemperaturen, energieffektivitetstips och uppföljningens betydelse.

Filmerna finns på Motiva Ab:s kanal på YouTube. Alla sju videor finns samlade på en spellista med namnet: Hur kan man halvera energiräkningen för ett gammalt egnahemhus?

Diaserier om energieffektivt byggande

Materialet riktar sig till personer som redan har en del kunskap om byggande. Diaserierna kan användas vid både klassrumsundervisning och självstudier. De kan användas som en helhet, eller också kan lämpliga avsnitt plockas ut för det tema som behandlas.Energieffektivt byggande – 1 Grunderna (pptx) (2.2 MB)I grunderna förklaras bland annat varför det behövs uppvärmning på en byggarbetsplats, vad U-värde är, hur luftfuktighet och vädring påverkar konstruktionernas torktider och hur torktiderna för betong beräknas.Energieffektivt byggande – 2 Väderskydd och förhållandekontroll på byggarbetsplatsen (pptx) (3.5 MB)Välkontrollerade förhållanden på byggarbetsplatsen är viktigt för att betongen ska härda och konstruktionerna torka upp så att byggnaderna blir sunda. Centrala faktorer är kontroll över tidsplanerna, tillräckligt skyddande av byggarbetsplatsen, uppvärmning och ventilation samt uppföljning och justering.Energieffektivt byggande – 3 Byggets klimathantering och torkning av strukturer (pptx) (1.1 MB)Konstruktioner som är komplicerade och torkar upp långsamt samt formförändringar på grund av fukt inverkar på upptorkningen av konstruktionerna. Rätt vädring, ventilation och torkapparater samt planering säkrar ett bra slutresultat.Energieffektivt byggande – 4 Energieffektiva fogar i ett trähus (pptx) (3.1 MB)Utförandet av lufttäta konstruktioner och fogar i bostadshus – luftfickor samt installation av ångspärrar, vindskivor och värmeisolering.Energieffektivt byggande – 5 Energieffektiva fogar i ett stenhus (pptx) (1.9 MB)I energieffektiva stenkonstruktioner bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att konstruktionerna är lufttäta och åt installationen av plastisolering. Anslutning av yttervägg mot platta på mark samt presentation av arbetsmomenten vid anslutning av stenkonstruktion mot vindsbjälklag av trä.Energieffektivt byggande – 6 Energieffektiva strukturer – Genomföringar (pptx) (1.3 MB)Rörgenomföringar och isolering av dem, genomföringar för rök- och ventilationskanaler samt arbetsmomenten vid elinstallationer och genomföringar.Energieffektivt byggande – 7 Energiförbättringar i strukturer (pptx) (2.6 MB)Ekonomiskt lönsamma energireparationer, undvikande av fukt- och mikrobskador samt extra värmeisolering.Energieffektivt byggande – 8 Energieffektivet av hustekniks system (pptx) (2.2 MB)Tecken på dålig inneluft, underhåll av ventilationsaggregat samt värmedistributionssystemets energieffektivitet.Energieffektivt byggande – 9 Husteknikservice och energisanering (pptx) (2.4 MB)Ventilation, inneluft och uppvärmning, hustekniska installationer samt injustering och ibruktagande av husteknik.Energieffektivt byggande – 10 Kvalitetssäkring (pptx) (2 MB)Betydelsen av samarbete mellan byggherren, planeraren, arbetsledningen och dem som utför arbetet. Förutsättningarna för kvalitet samt checklistor för installation av isolering, vindskydd, spärrar, fönster och hustekniska genomföringar.Materialet får fritt utnyttjas och är kostnadsfritt

Kom ihåg att ange källan: Projektet BUILD UP Skills Finland och Tammerfors tekniska universitet.

Upphovsmännen är ensamt ansvariga för publikationernas innehåll. Projektet BUILD UP Skills Finland har huvudsakligen finansierats av EU-kommissionens program IEE.co-funded-iee-horiz fi
Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän verkkosivuston sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä. EASME ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa siitä, miten siinä olevaa tietoa käytetään.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 25.10.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.