BUILD UP Skills – õppematerjalid

Allpool esitatud õppematerialidesse on koondatud energiatõhusa ehitamise parimad praktilised lahendused.

Energiatõhusa ehitamise juhend ehitusobjektil

Käesolev juhend koondab olulisemad energiatõhusa ehitamise praktilised juhised ehitusobjektile. Juhend on abiks näiteks ehitustöödega tutvumisel või alltöövõtu avakoosolekul. Sisust aru saamist kergendavad Heidi Sumkini illustratsioonid. Nii kogu juhendit kui ka selle kahepoolseid sisukaarte on lihtne välja trükkida.

Juhend on mõeldud eeskätt ehitusala oskustööliste täiendkoolituseks, kuid sellest on kasu kõigile, kes ehitamisega tegelevad.

Energiatõhusa ehitamise juhend ehitusobjektile (pdf) (28.7 MB)

Juhendis on näidatud puitseina soojustamine mineraal-, puhurvilla ja vahtplastsoojustustega, pööningulae soojustamine mineraal- ja puhurvillaga, soojustuse krohvimine, hoone tehnosüsteemide torustike soojustamine ja läbiviigud, akende paigaldus ja näpunäiteid energiatõhusast renoveerimisest.

Energiatõhusa ehitamise lühifilmid

Filmides uuritakse vana ühepereelamu energiakulu vähendamise võimalusi. Seitsmes lühifilmis selgub, millist tähtsust omab planeerimine, ventilatsioon, soojustagasti, soojustus, õhksoojuspumba paigaldus ja reguleerimine, ruumitemperatuurid, väikesed energiatõhususnipid ja energiakulu jälgimine.

Filme saab vaadata Youtube järgneva lingi kaudu:

Kuidas teha ühepereelamu energiaarve poole väiksemaks?

Energiatõhusa ehitamise 10 slaidiseeriat

Materjal on suunatud ehitamist juba mingil määral tundvatele. Materjale võib kasutada nii loengutes kui ka iseseisvas õppes. Slaidiseeriat võib kasutada tervikuna või koguda sobivad osad teatud teema käsitlemiseks.1 Energiatõhusa ehitamise parim praktika (pptx) (2.2 MB)Muu hulgas selgitatakse miks ehitusplatsi tuleb kütta, tutvutakse U-arvuga, milline mõju on õhuniiskusel ja ventilatsioonil tarindite kuivamisaegadele ning arvutatakse betooni kuivamisaegu.2 Ehitusplatsi ilmastikukaitse (pptx) (3.5 MB)
Ehitusplatsil tuleb luua head tingimused betooni kivinemiseks ja tarindite kuivamiseks. Kesksel kohal on nii aja planeerimine, ehitusplatsi kaitse, küte ja ventilatsioon kui ka kontroll ja reguleerimine.3 Tarindite kuivatamine (pptx) (1.2 MB)Keerulised tarindid ja niiskusest põhjustatud kujumuutused mõjutavad tarindite kuivamist. Detailselt planeeritud ja korrektselt paigaldatud tuuletus, ventilatsioon ja kuivurid tagavad hea lõpptulemuse.4 Energiatõhusad liitekohad puitehitis (pptx) (3.1 MB)Õhutihedad tarindid ja ühendused eluhoonetes – aurutõkke, tuuletõkke ja soojustuse paigaldamine ning õhutaskute vältimine.5 Energiatõhusad liitekohad kivikonstruktsioonides (pptx) (1.9 MB)Energiatõhusates kivitarindites tuleb erilist tähelepanu pöörata õhutihedusele ja vahtplastsoojustuse paigaldamisele. Maapinnale toetuva plaadi ja välisseina ning kiviseina ja puitlae ühendussõlmede tööetappide kirjeldus.6 Energiatõhusad tarindid läbiviigud (pptx) (1.3 MB)Toruläbiviigud ja nende soojustamine, lõõride läbiviigud ning elektripaigaldiste ja läbiviikude tööetapid.7 Tarindite energiatõhususele suunatud remont (pptx) (2.6 MB)Majanduslikult mõistlikud energiaparandused, niiskus ja mikroobikahjustuste vältimine ning lisasoojustused.8 Tehnosüsteemide energiatõhusus (pptx) (2.2 MB)Märgid halvast siseõhust, ventilatsiooniseadme hooldus ja küttesüsteemi energiatõhusus.9 Tehnosüsteemide hooldus ja remont (pptx) (2.4 MB)Küte, ventilatsioon ja siseõhk, tehnosüsteeminde paigaldamine, reguleerimine ja kasutuselevõtt.10 Energiatõhusa ja niiskusturvalise ehitamise kvaliteet (pptx) (2.5 MB)Tellija, projekteerija, töödejuhtaja ja tööliste koostöö olulisus. Kvaliteedi eeldused ning soojustuste, tuuletõkete, aurutõkete, akende ja tehnosüsteemide läbiviikude paigaldamise kontrollnimekirjad.Õppematerjalid on tasuta ja kõikidele vabaks kasutamiseks

Kasutamisel tuleb viidata algallikale: BUILD UP Skills Finland – projekt ja Tampere Tehnikaülikool.

Õppematerjalide sisu vastutavad nende tegijad. BUILD UP Skills Finland – projekt on rahastatud peamiselt Euroopa komisjoni poolt.co-funded-iee-horiz fi
Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän verkkosivuston sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä. EASME ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa siitä, miten siinä olevaa tietoa käytetään.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.