BUILD UP Skills Finland: Vaihe I (2011–2013)

Rakennustyöntekijöiden energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävä hanke ”BUILD UP Skills” käynnistyi marraskuussa 2011. Projektissa selvitettiin rakennusalan työvoiman energiatehokkuusosaamisen nykytila, koulutustarjonta sekä koulutustarpeet (nykytila-analyysi). Analyysin pohjalta laadittiin keväällä 2013 etenemissuunnitelma (roadmap), jossa kuvataan valtakunnallinen etenemistapa rakennusalan ammattiryhmien lisäkoulutuksen järjestämiseksi. Etenemissuunnitelma valmistui 29.4.2013, ja se löytyy ohesta sivun oikeasta reunasta.

Etenemissuunnitelma perustui hankkeessa tehtyyn työmaakyselyyn sekä useilla paikkakunnilla järjestettyihin työpajoihin, joissa selvitettiin rakennuksilla työskentelevien ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa ja täydennyskoulutustarpeita. Tavoitteena oli löytää ne toimenpiteet, joilla energiatehokkuusosaaminen saadaan osaksi päivittäistä työskentelyä.

Rakentamisen laatu ja energiaosaaminen samalla viivalla

Suunnitelmasta ilmenee, että Suomen rakennusalan työntekijöistä suurimmalle osalle tulisi tarjota lisäkoulutusta, jotta rakentamisen laatu- ja energiatehokkuustavoitteet saavutetaan.

– Rakentamisen toimintakulttuurissa tarvitaan laatukeskeinen koulutus- ja muutosprosessi, johon kaikki rakennusalan toimijat sitoutuvat, toteaa johtava asiantuntija Tapio Jalo Motivasta.

Suunnitelmassa on nostettu esiin neljä laajempaa teemaa: opetustarpeet, osaamisen kehittäminen ja todentaminen, osaamisen jalkauttaminen sekä seuranta ja viestintä.

Keskeisiä rakentamisen laadun parantamisen ehtoja ovat kokonaisuuksien ja riskien hallinta niin suunnittelussa kuin toteutuksen eri vaiheissa, ja asenteiden uudistaminen. Yhteistyötä ja avoimuutta korostetaan eri toimijoiden välillä; hyvien käytäntöjen ja tiedon avoin saatavuus on yhteinen etu. Yhteiskunnalta toivotaan taloudellista tukea ja joustavuutta energiatehokkaan ja innovatiivisen rakentamisen edistämiseksi.

Etenemissuunnitelman laadintaan osallistuneilla tahoilla on yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan muun muassa lyhytkestoisia työmaatason täsmäkoulutuksia, joissa huomioidaan koulutettavien lähtötilanne tietojen ja taitojen osalta riittävän hyvin.

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat toisistaan riippuvaisia sekä ajallisesti päällekkäisiä. Niiden toteutukseen osallistuu useita organisaatioita ja kohderyhmiä on paljon. Suunnitelmassa on pyritty myös ohjaamaan osapuolten välistä työnjakoa ja yhteistyötä.

Motiva Oy toimi työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta hankkeen koordinaattorina. Hankkeen toteuttaneessa konsortiossa olivat Motivan ja TTS:n lisäksi RATEKO ja Amiedu. BUILD UP Skills on EU:n Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelman pääosin rahoittama hanke, joka toteutettiin samanaikaisesti 30 Euroopan maassa.

Lisätietoja projektista:

johtava asiantuntija Irmeli Mikkonen,
irmeli.mikkonen@motiva.fi,
puh. 040 700 1466Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 10.5.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.