Hakumenettelyohje

1. Luokiteltavien ikkunoiden lämpötekniset arvot

 • Määrittäminen voidaan tehdä joko laskennallisesti tai mittaamalla
  • sallitut laskenta- ja mittausmenetelmät on kuvattu luokitussääntöjen liitteessä 1.
  • organisaatiot ja henkilöt, jotka ovat valtuutettuja tekemään mittaamista ja laskentaa, on lueteltu luokitussääntöjen liitteessä 2.
 • Valtuutetut asiantuntijaorganisaatiot antavat ohjeita koekappaleiden valmistuksesta sekä laskennassa tarvittavan rakenne- ja materiaalitiedon toimittamisesta.
 • Lämpöteknisten arvojen määrittämisen kustannukset ja laskutus sovitaan tapauskohtaisesti työn teettäjän ja suorittajan välillä.

2. Hae energialuokitusta

 • Hakemuksen tekee sertifioitu ikkunoiden testaustaho (VTT Expert Services Oy tai SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB). Ikkunavalmistaja ilmoittaa jatkossa VTT Expert Services Oy:lle tai SP:lle ne ikkunamallit, joille halutaan hakea energialuokitusta. VTT Expert Services Oy tai SP laskuttavat oman hinnastonsa mukaan kyseistä ikkunavalmistajaa hakemuksen täyttämisestä.

  Katso tarkemmat tiedot hakemuskäsittelystä:
  Ikkunoiden energialuokituksen hakemusmenettely muuttui huhtikuussa 2015 (Tiedote 13.3.2015)

 • Ikkunan energialuokitushinnasto ikkunavalmistajille ja -maahantuojille (pdf) (137.9 KB)

 • Ikkunamallilla on hakemuksessa oltava yksilöllinen tuotenimi, jonka on myös oltava täysin sama kuin VTT:n tutkimusselostuksessa. Hakemuksessa ei siis voi olla kahta tai useampaa täysin samaa tuotenimeä kahdella eri ikkunalla.
 • Hakemukseen täytetään myös VTT:n tutkimusselostuksen numero (muotoa VTT-S-xxxxx-vv). Numero löytyy tutkimusselostuksen jokaiselta sivulta ylälaidasta.
 • 17.6.2013 alkaen ikkunaluokituksessa käytetään ikkunoille kokoa: korkeus = 1480 mm ja leveys = 1230 mm
  L-arvona kiinteille ikkunoille käytetään taulukkoarvoa L=0,1
  L-arvona avattaville ikkunoille käytetään taulukkoarvoa L=0,3
 • Muiden kuin puu- ja puu-alumiini-ikkunoiden ilmanpitävyys tulee aina mitata (katso luokitussäännöt).
 • Yksilöi hakulomakkeeseen tuotteet, joille merkintää haetaan (jokaisella ikkunalla tulee olla yksilöllinen nimi, jota ei ole käytössä muilla tuotteilla).
 • Ikkunavalmistaja lähettää Motivalle kyseisten ikkunoiden tutkimusraportin osoitteeseen energiaikkuna@motiva.fi
 • Luokitustoimikunta kokoontuu käsittelemään sille toimitettuja hakemuksia tarpeen mukaan.
  Seuraavat kokousajankohdat: Tietoa ikkunoiden valmistajille, maahantuojille ja asiantuntijaorganisaatioille

3. Luokituspäätös

 • Luokitustoimikunta toimittaa päätöksen hakijalle sähköpostitse
 • Hakijaa laskutetaan hakemuksen käsittelystä ja luokituksen käytöstä luokitustoimikunnan vahvistamien, kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti
 • Hakijalle toimitetaan hyväksytysti luokiteltujen ikkunoiden luokitusmerkinnät
 • Luokitustoimikunnan kokouksessa hyväksytyt yrityskohtaiset yhteenvetolistat laitetaan kootusti internetsivulle luokitustoimikunnan kokouksen jälkeen
Organisaatio kuva pieni


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 1.6.2017