Näin lämmitysjärjestelmä toimii

Taloon tuotava energia muutetaan lämmönkehityslaitteessa sellaiseen muotoon, että sitä voidaan hyödyntää lämmityksessä. Joissakin tapauksissa lämpöä varastoidaan kustannussäästöjen tai lämmitystehontarpeen tasaamiseksi. Lämpöenergia siirretään ja luovutetaan haluttuihin käyttökohteisiin lämmönjakojärjestelmällä.

Säätö- ja ohjauslaitteilla huolehditaan siitä, että lämpöä tuotetaan aina sopiva määrä, ja että lämpöolosuhteet pysyvät haluttuina. Lisäksi niillä voidaan ajoittaa energian käyttö edullisempaan ajankohtaan.

Lämmönkehityslaitteet

Talon lämmitykseen tarvittava energia tuotetaan lämmönkehityslaiteessa, joka muuttaa taloon tuotavan lämpöenergian lähteen pientalossa hyödynnettäväksi lämmöksi. Lämmönlähteitä ovat esimerkiksi puu, kevyt polttoöljy, kaukolämpö tai maahan varastoitunut lämpöenergia. Lämmönkehityslaitteita ovat esimerkiksi puu- tai öljykattila, kaukolämmönvaihdin ja maalämpöpumppu. Sähkölämmitysjärjestelmissä sähkö muutetaan lämpöenergiaksi lämmityslaitteen sähkövastuksissa.

Lämmön varastointi

Lämpöä varastoidaan joko kustannussyiden takia tai sen vuoksi, että lämmöntuoton teho ja tarvittava teho vaihtelevat. Lämpöä varastoidaan useimmiten lämpimään veteen lämmitysvaraajassa tai talon rakenteisiin, yleensä betonilaattaan. Kustannussäästöjä haetaan esimerkiksi silloin, kun halvemman yösähkön aikana lämmitetään lattialämmityskaapeleilla betonilaatta tai kun lämmitysvaraajan vesi lämmitetään yön aikana.

Esimerkiksi puukattilan tai lämpöpumpun yhteyteen asennettu varaaja pidentää kattilan käyntiaikaa ja parantaa näin palamisen hyötysuhdetta. Varaaja parantaa myös aurinkokerääjillä hyödynnettävää lämpöä.

Lämmönjakojärjestelmä

Lämmönjakojärjestelmän tehtävänä on siirtää lämpöenergia huoneistossa sinne missä sitä tarvitaan ja luovuttaa se käyttökohteeseen (lämmin käyttövesi tai huoneilma). Lämmönsiirtoaineena käytetään joko lämmönjakoverkostossa kiertävää vettä tai ilmaa. Lämmönjakojärjestelmään kuuluvat siirtoputkistot ja -kanavistot sekä huonetilojen ja tuloilman lämmityslaitteet.

Lämmönjakojärjestelmään kuuluu olennaisena osana myös lämmönluovutus. Lämmönjakojärjestelmiä ovat esimerkiksi vesikiertoinen patteriverkosto, sähköpatterit, lattialämmitysputkisto tai kaapelit ja ilmakanavat.

Säätö- ja ohjauslaitteet

Talon lämmitystarve vaihtelee muun muassa ulkolämpötilan ja talon lämpökuormien mukaan. Säätö- ja ohjauslaitteiden tehtävänä on pitää sisäilman lämpötila halutulla tasolla. Säätö- ja ohjauslaitteita ovat esimerkiksi termostaatit, lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan säätävä säädin tai kotiautomaatiojärjestelmä, jolla voidaan lämmityksen ohjauksen lisäksi tehdä myös muita talotekniikan ohjauksia.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 25.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.