Asiantuntijaroolit

Pääsuunnittelija

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennushankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnitelmien (rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat) laadusta ja siitä, että ne muodostavat toimivan kokonaisuuden. Rakennuttaja laatii pääsuunnittelijan kanssa hankesuunnitelman. Pääsuunnittelija voi toimia myös rakennus- ja rakennesuunnittelijana. Osaamisestaan riippuen pääsuunnittelija voi toimia myös vastaavana työnjohtajana.

Pääsuunnittelija on rakennuttajan luottohenkilö ja hänet on hyvä palkata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, viimeistään arkkitehtisuunnitelmien luonnostelussa tai talotyypin valinnassa ja mietittäessä rakennuksen soveltuvuutta rakennuspaikalle. Pääsuunnittelija ohjaa rakennuttajaa suunnittelun alusta lopputarkastukseen saakka. Pääsuunnittelija ei välttämättä suunnittele mitään, vaan toimii paremminkin organisaattorina ja projektinjohtajana.

Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 ja RT-kortissa 10-10764. Lisätietoja voi kysyä oman kunnan rakennusvalvonnasta.

Rakennustarkastaja

Jokaisessa kunnassa rakennusvalvonnasta vastaa yksi tai useampi rakennustarkastaja. Hän on kunnan palkkaama puolueeton rakennusalan asiantuntija, jonka puoleen rakennuttajan tulee ensiksi kääntyä hankkeensa kanssa. Rakennustarkastaja ohjaa rakennuttajaa, jotta rakennuksesta tulisi toiminnallisesti, taloudellisesti, teknisesti ja esteettisesti onnistunut. Hän valvoo myös, että rakennus tehdään myönnetyn rakennusluvan ja lain mukaisesti. Hän myös tietää paikallisista rakentamisolosuhteista.

Vastaava työnjohtaja

Kaikilla rakennustyömailla tulee olla vastaava työnjohtaja. Hän vastaa työmaasta, työntekijöistä sekä rakennustöiden tekemisestä suunnitelmien mukaisesti. Loppuvastuu kuitenkin on aina rakennuttajalla. Vastaava työnjohtaja valvoo ja ohjaa rakentamista niin, että rakentaminen tapahtuu ammattitaitoisesti. Vastaavalta työnjohtajalta vaaditaan ennen kaikkea hyvää kokemusta rakentamisesta.

Sähkösuunnittelija

Sähkösuunnittelija vastaa talon sähkösuunnitelmista ja niiden määräystenmukaisuudesta. Asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti tehdyistä sähkösuunnitelmista kannattaa maksaa. Suunnitteluasiakirjoja hyödynnetään pyydettäessä tarjouksia sähköurakasta. Yksityiskohtaisella suunnitelmalla saat vertailukelpoisia urakkatarjouksia ja suunnitelmien kustannus saattaa jo tässä vaiheessa maksaa itsensä takaisin. Esimerkiksi valaistuksen suunnittelulla, sähkölaitteiden ohjauksilla ja kodinkonevalinnoilla vaikutetaan talon energiatehokkuuteen.

LVI-suunnittelija

LVI-suunnittelija vastaa kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmasta (KVV-suunnitelma) sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtosuunnitelmista (LVI-suunnitelma) ja niiden määräystenmukaisuudesta. LVI-suunnittelija mitoittaa ilmanvaihtojärjestelmän ja vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän, valitsee IV-koneen ja LTO-laitteen sekä vesikalusteet. Ilmavaihto- ja lämmitysjärjestelmän suunnittelu vaikuttaa oleellisesti sisäilmaston laatuun ja talon energiankulutukseen.

Sähköurakoitsija

Sähköurakoitsija toteuttaa talon sähköistyksen suunnitelman mukaisesti. Sähköurakoitsija opastaa rakennuttajaperheen talon valmiin sähköjärjestelmän käyttöön. Energiatehokkuuteen pyrittäessä sähköurakoitsijan on huolehdittava muun muassa siitä, että läpiviennit ja ulkoseinille asennetut sähkörasiat tiivistetään huolellisesti.

LVI-urakoitsija

LVI-urakoitsija vastaa LVI-järjestelmien asennuksen lisäksi muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän ja vesikiertoisen lämmönjakoverkoston säädöstä. Lisäksi LVI-urakoitsija säätää käyttövesiverkoston paineen ja vesikalusteiden virtaamat. Näillä on vaikutusta lämpimän veden kulutukseen ja sen myötä myös talon energiankulutukseen. Myös LVI-urakoitsijan on oltava huolellinen läpivientien tekemisessä, jotta ilmatiiveys säilyy.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 24.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.