Tarkastus ja katselmointi

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä muista tarkastuksista.

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyön tarkastusasiakirja on ajan tasalla. Ympäristöministeriön julkaisema "Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja -opas" voi toimia rakennustyön tarkastusasiakirjana tai sen osana.

Aloituskokous

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on sovittava rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuttava se koolle ennen työn aloittamista. Aloituskokoukseen osallistuvat rakennuttajan lisäksi ainakin pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus on rakennusvalvontaviranomaisten suorittama tarkastus, jonka jälkeen saadaan muuttolupa. Urakkasopimuksessa kannattaa mainita urakoitsijalle kuuluvasta käyttöönottotarkastuksesta ja uusien sähkölaitteiden ja -asennusten käytön opastuksesta.

Huolellinen vastaanotto

Talon valmistuttua tehtävät mittaukset ovat keino varmistaa, että asetetut tavoitteet on saavutettu. Mittauksin voidaan todeta talon ilmanpitävyys, lämmöneristyksen virheettömyys ja kokonaislämpöhäviö.

Vastaanottokatselmus

Vastaanottokatselmuksessa sovittu urakkasuoritus otetaan vastaan. Takuuaika alkaa ja mahdolliset ehdot kirjataan ylös huoltokirjaan. Talon vastaanotossa valvoja ja LVI-urakoitsija tarkistavat lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikan säädöt. Talon ilmamäärät ja painesuhteet säädetään kuntoon, jotta kunkin huonetilan tulo- ja poistoilmanvaihto sekä lämmitys toimivat suunnitelmien mukaisesti.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksessa rakennusvalvonta toteaa hankkeen rakennuslupa-asiakirjojen mukaisesti valmiiksi. Rakennuksen loppukatselmuksessa käyttäjälle on luovutettava huolto- ja tarkastusasiakirja.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.3.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.