Eri toimijoiden roolit

Taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisessa on monia toimijoita, joilla on erilaisia rooleja ja tehtäviä.

Keskeisimmät toimijat ovat:

 • Taloyhtiön hallitus
 • Energiaekspertti itse
 • Isännöitsijä/isännöintiyritys
 • Kiinteistöhuolto
 • Asukkaat ja osakkaat

Muita yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi:

 • Energiayhtiöt
 • Vesiyhtiöt
 • Energianeuvontaorganisaatiot
 • Laitevalmistajat

Keskeisimpien toimijoiden roolit ja tehtävät

Taloyhtiön hallitus

Taloyhtiön hallitus on keskeisin toimija kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa. Hallitus luo taloyhtiölle strategian energia-asioissa. Hallituksen tehtäviin kuuluu aina seurata talon energiankulutusta ja päättää erilaisista toimenpiteistä. Hallitus päättää myös energiaeksperttitoiminnan aloittamisesta ja seuraa eksperttitoimintaa.

Energiaekspertti

Energiaekspertti on vapaaehtoinen talon asukas, jonka rooli ja tehtävät voivat eri taloissa olla hyvin erilaisia. Kunkin ekspertin rooli ja tehtävät muotoutuvat hänen oman kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan.

Energiaekspertin rooliin ja tehtäviin voi kuulua seuraavia asioita:
 • Edistää asukastasolla järkevää energiankäyttöä ja viihtyisää asumista.
 • Kulutusraporttien ja järkevän energiankäytön sekä olosuhteiden seuranta.
 • Energiankulutukseen vaikuttavien asioiden selvittäminen asukasnäkökulmasta.
 • Tiedonvälitys isännöitsijälle ja kiinteistöhuollolle.
 • Mahdollisten energiankäyttöön vaikuttavien asioiden ja kulutuspoikkeamien sekä muutostarpeiden esilletuominen.
 • Asukastiedotus, neuvonta ja opastus.
 • Tiedotus nykyisen energiankäytön tasosta asukkaille (mikä on vallitseva tilanne).
 • Energiansäästötavoitteiden ja säästöohjeiden jalkautus asukastasolla (miten tehostetaan).
 • Asukastason neuvonta tarpeen mukaan.

Energiaekspertin tehtäviin ei kuulu:
 • Valvoa tai puuttua yksittäisten asukkaiden toimintaan ilman heidän suostumustaan.
 • Osallistua talon teknisten järjestelmien käyttöön tai säätöön, siitä vastaavat kiinteistönhuolto ja isännöinti.

Parhaimmillaan energiaeksperttitoiminta parantaa talon yhteishenkeä, pienentää energiakustannuksia, lisää viihtyisyyttä ja parantaa talon teknistä toimivuutta.

Lisää tietoa enrgiaeksperttitoiminnan käynnistämisestä omassa taloyhtiössä:
Kuinka käynnistää toiminta?

Isännöitsijä/Isännöintiyritys

Taloyhtiön isännöitsijä on taloyhtiön hallinnon ja johtamisen ammattilainen, joka vastaa siitä, että taloyhtiö toimii lakien ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Isännöitsijä tekee yhteistyötä energiaekspertin kanssa yhteisesti sovitulla tavalla. Yhteistyön laajuus ja muodot voivat vaihdella hyvinkin paljon eri taloyhtiöissä. Energiaekspertin toiminnassa toimiva yhteistyö isännöinnin kanssa on hyvin keskeistä, siksi siihen kannattaa yhdessä luoda toimivat käytännöt.

Lisää tietoa isännöitsijän ja energiaekspertin yhteistyöstä ja sen aloittamisesta:
Tapaaminen isännöitsijän kanssa

Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuolto on myös hyvin keskeinen yhteistyötaho energiaekspertin työssä. Kiinteistöhuolto tekee kaikki talon teknisiin laitteisiin liittyvät säädöt, huollot ja pienet korjaukset. Laajemmat muutokset ja korjaukset tekee yleensä ammattiliike.

Energiaekspertti ei siis koske talon säätölaitteisiin. Ekspertti kertoo tekemistään havainnoista kiinteistöhuollolle ja ilmoittaa tietenkin vioista ja poikkeamista.

Lisää tietoa kiinteistöhuollon ja energiaekspertin yhteistyöstä ja sen aloittamisesta:
Tapaaminen kiinteistönhoitajan kanssa ja kiinteistökierros

Asukkaat ja osakkaat

Taloyhtiön energiankulutuksessa olennainen tekijä on talon asukkaiden käyttötavat ja -tottumukset. Kaikki osakkaat maksavat osansa kiinteistön energiankulutuksesta yhtiövastikkeessa. Lisäksi asukkaat maksavat itse kotitaloussähkön omassa sähkölaskussaan.

Jokainen asukas vaikuttaa koko kiinteistön energiankulutukseen muun muassa lämpimän veden käytöllä. Energiaekspertti voi tiedottaa asukkaille hyviä vinkkejä kotitalon ja myös oman huoneiston energiansäästöstä.

Taloyhtiön yhtiökokous on tilaisuus, jossa osakkaat yhdessä tekevät päätöksiä ja saavat tietoa taloyhtiönsä asioista. Energiaekspertille yhtiökokous on hyvä tilaisuus pitää puheenvuoro energia-asioista.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 7.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.