Kuinka käynnistää energiaeksperttitoiminta omassa taloyhtiössä?

Energiaeksperttitoiminnan käynnistämisestä on tärkeää sopia taloyhtiössä yhteisesti ja avoimesti.

Aloite/idea energiaeksperttitoiminnan käynnistämisestä

Idea ja aloite taloyhtiön energiaeksperttitoiminnan käynnistymisestä voi syntyä monella tavalla. Joskus ajatus syntyy yksittäisen asukkaan kiinnostuksesta energia-asioihin, toisinaan ajatus voi syntyä taloyhtiön hallituksessa. Aloite voi tulla myös isännöinnin, kiinteistönhuollon, energianeuvontaorganisaatioiden tai vaikkapa kiinteistöalan järjestöjen suunnasta.

Tulipa idea mistä tahansa, tärkeää on, että talosta löytyy vapaaehtoinen henkilö, jota energia-asiat kiinnostavat ja joka on valmis käyttämään itselleen sopivassa määrin aikaa energia-asioihin perehtymiseen ja niiden seuraamiseen.

Taloyhtiön energiaeksperttitoiminnan käynnistämisessä on seuraavia vaiheita:
 • Aloite/idea energiaeksperttitoiminnasta
 • Päätökset toiminnan käynnistämisestä ja roolien määrittely
 • Energiaekspertin perehtyminen toimintaan
 • Energiaeksperttitoiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Päätökset toiminnan käynnistämisestä ja roolien määrittely

Päätöksen energiaeksperttitoiminnan käynnistämisestä taloyhtiössä tekee aina taloyhtiön hallitus. Usein taloyhtiön ja isännöintiyrityksen sekä huoltoyrityksen väliset sopimukset täytyy päivittää, jotta energiaeksperttitoiminta tulee huomioiduksi sopimusten sisällössä. Samalla määritellään ekspertin ”toimenkuva” ja toiminnan tavoitteet. Aina on toki muistettava, että eksperttitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä makseta palkkioita.

Hyvin tärkeää on, että energiaeksperttitoiminnan aloittamisesta ja ekspertin nimittämisestä tiedotetaan avoimesti ja riittävästi kaikille sidosryhmille, erityisesti talon asukkaille ja osakkaille. Energiaeksperttitoiminta liittyy luontevasti osaksi taloyhtiön asukastoimintaa.

Energiaekspertin rooli suhteessa eri toimijoihin määritellään toiminnan alkaessa ja sen aikana.

Energiaekspertin perehtyminen toimintaan

Energiaeksperttinä voi toimia henkilö, joka on kiinnostunut kotitalonsa energia-asioista, valmis oppimaan uutta sekä sitoutumaan ekspertin rooliin. Aiempaa teknistä osaamista ei välttämättä tarvita, mutta eksperttinä toimiminen edellyttää käytännössä sitä, että haluaa perehtyä ja oppia taloyhtiön keskeisimmät energiankulutukseen vaikuttavat tekniset asiat.

Perehtymisessä keskeisiä kumppaneita ovat taloyhtiön isännöintiyritys ja kiinteistönhuolto, jotka käytännössä tuottavat energiankulutusraportteja ja ylläpitävät talon teknisiä järjestelmiä. Näillä toimijoilla on myös tieto talon korjaushistoriasta ja näkemys tulevista korjaustarpeista.

Isännöinnin ja kiinteistönhuollon avulla energiaekspertti perehtyy talon energia-asioihin ja teknisiin järjestelmiin. Samalla sovitaan yhteistyön pelisäännöt.

Energiaeksperttitoiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Jotta energiaeksperttitoiminnasta olisi iloa ja hyötyä taloyhtiön asukkaille ja osakkaille, toiminnan pitäisi jatkua pitkään. Usein on valitettavasti käynyt niin, että alkuinnostuksen jälkeen toiminta hiipuu parissa vuodessa ja pitkän ajan hyödyt jäävät silloin saamatta.

Energiaeksperttitoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi pitäisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
 • Energiaeksperttien tekemää vapaaehtoista työtä arvostetaan
 • Ekspertillä on toimiva verkosto tukenaan
 • Ekspertillä on käytössään sopivat tekniset apuvälineet
 • Ekspertti saa automaattisesti käyttöönsä tarvittavat energiaraportit
 • Eksperttiä kuunnellaan taloyhtiön energia-asioissa ja soveltuvin osin muissakin ylläpitoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa
 • Ekspertillä on luonteva asema taloyhtiössä ja hänellä on hyvä keskusteluyhteys asukkaiden, hallituksen, isännöinnin ja kiinteistönhuollon suuntaan
 • Ekspertillä on tilaisuus verkostoitua sekä kehittää ja ylläpitää osaamistaanOliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 25.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.