Tapaaminen isännöitsijän kanssa

Energiaekspertin aloittaessa toimintansa yksi ensimmäisistä asioista on tapaaminen isännöitsijän kanssa. Ennen tapaamista ja tapaamisen aikana kannattaa ainakin seuraavia asioita pohtia ja käydä läpi.

Ennen isännöitsijän tapaamista energiaekspertti:
 • Pohtii taloudellisia ja muita tavoitteita omalle toiminnalleen
  • säästöjen ei tarvitse olla päällimmäinen eikä pakollinen tavoite
 • Miettii omia edellytyksiään toiminnalleen
  • mitä osaamista itsellä on
  • miten paljon haluaa ja ehtii tehdä asioita taloyhtiön hyväksi

Energiaekspertin ja isännöitsijän tapaaminen

Tapaamisessa käydään läpi energiaekspertin ja muiden toimijoiden roolit ja tehtävät.

Keskustellaan ekspertin roolista taloyhtiössä:
 • Keskustellaan toiminnan laajuudesta ja rajauksista
 • Mietitään yhdessä toiminnan tavoitteita sekä taloudellisia että muita tavoitteita
 • Käydään läpi ekspertin tehtäviä ja työnjakoa eri toimijoiden kesken
 • Käydään läpi ekspertin vuosikalenteri ja merkitään siihen sovittavat toimenpiteet
 • Perehdytään käytössä oleviin energiaraportteihin
 • Sovitaan raporttien toimittamistavasta energiaekspertille
 • Tarkastellaan energiankulutuksen tasoja kiinteistössä sillä hetkellä
  • dokumentoidaan lähtötasot
  • vertaillaan yleisiin tasoihin vastaavissa kiinteistöissä
 • Perehdytään taloyhtiön korjaustarveselvitykseen ja mahdolliseen PTS-suunnitelmaan, eli pitkän tähtäyksen suunnitelmaan
 • Sovitaan, mitä teknisiä välineitä ekspertti saa käyttöönsä
 • Perehdytään kiinteistön teknisten tilojen sijaintiin
  • lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, ilmanvaihtokeskus
  • vesimittarit, sähkömittarit, lämpömittarit
 • Selvitetään isännöinnin ja kiinteistönhuollon vastuuhenkilöiden yhteystiedot
 • Sovitaan energiaeksperttiä koskevasta vakuutusturvasta
 • Perehdytään ja otetaan käyttöön esimerkiksi Motivan energiaeksperttimateriaali ja muu ekspertin työtä tukeva aineisto


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 30.11.2016