Vesimaksut

Taloyhtiössä vesimaksua peritään yhtiöjärjestyksessä määritetyllä tavalla. Taloyhtiössä voidaan periä kokonaisvesimaksua, lämminvesimaksua, kylmävesimaksua tai laskuttaa vedenkulutuksesta huoneistokohtaisen mittauksen perusteella. Vesilaitteiden korjauksesta aiheutuvia kustannuksia ei kateta vesimaksulla vaan hoitovastikkeella.

Jos taloyhtiössä on käytössä huoneistokohtainen vedenmittaus, jonka perusteella vedenkäytöstä laskutetaan, on kylmälle ja lämpimälle vedelle määritettävä yksikköhinnat yhtä vesikuutiometriä kohden [€/m3].

Kokonaisvesimaksu

Kokonaisvesimaksuun sisältyvät kaikki huoneistossa käytetyn veden kulutuksesta aiheutuvat kustannukset:
 • kylmävesi (eli raakavesi),
 • veden lämmittämisestä aiheutuvat kustannukset ja
 • jätevesi.

Kylmäveden eli raakaveden kustannukset muodostuvat vesilaitoksen taloyhtiön päävesimittarin mukaan laskuttamasta raakavedestä. Jätevedestä vesilaitos laskuttaa kulutetun raakaveden mukaan.

Vesikustannusten laskeminen

Raaka- ja jäteveden kustannukset saadaan paikallisen vesilaitoksen hinnastoista. Veden lämmittämisestä aiheutuvat kustannukset on laskettava. Lämmityskustannusten laskentaa varten tarvitaan tieto, kuinka paljon yhden vesikuutiometrin lämmittämiseen tarvitaan energiaa, mikä on lämmitysenergian hinta ja paljonko lämmintä vettä kulutetaan.

Tieto lämpimän veden kulutuksesta voi perustua huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen tai voidaan olettaa, että noin 40 prosenttia kokonaisvedenkulutuksesta on lämmintä vettä. Yhden vesikuution lämmittämiseen 5 °C:sta 55 °C:een tarvitaan energiaa keskimäärin 58 kWh/vesi-m3 ilman lämpimän käyttövesijärjestelmän häviöitä.

Eri lämmitysmuodoilla voidaan käyttää seuraavia arvioita yhden lämminvesikuutiometrin lämmittämisessä:
Kaukolämpö tai sähkökattila58 kWh/vesi-m3
Öljy7 öljy-litraa/vesi-m3 (hyötysuhde 80 %)
Pelletti16 pelletti-kg/vesi-m3 (hyötysuhde 80 %)
Maalämpöpumppu23 kWh/vesi-m3 (lämpökerroin 2,5)
Maakaasu6 maakaasu-m3/vesi-m3 (hyötysuhde 90 %)

Esimerkki vesimaksun laskemisesta

Kaukolämmitteisen taloyhtiön ominaisvedenkulutus on 155 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa [l/hlö/vrk] ja asukkaita on 75. Raakaveden kustannus on 1,5 €/m3, jäteveden 1,9 €/m3 ja vesilaitoksen perimä perusmaksu 135 €/kk. Lämpimän veden osuus kokonaisvedenkulutuksesta on 40 prosenttia ja lämmityskustannus 70 €/MWh eli 0,070 €/kWh. Lasketaan esimerkkitapaukselle kylmän ja lämpimän veden yksikköhinnat [€/m3] sekä kokonaisvesimaksu henkilöä kohden kuukaudessa [€/hlö/kk].
Vesimaksu – laskentakaavat
Laskennan kulku:
 • Ensin lasketaan kylmän (60 %) ja lämpimän veden (40 %) osuudet vuorokautisesta ominaisvedenkulutuksesta. Tietoja käytetään kokonaisvesimaksun määrittämisessä.
 • Kokonaisvedenkulutus lasketaan asukasluvun ja ominaisvedenkulutuksen mukaan ja sitä tarvitaan kuukausittaisen perusmaksun jyvittämisessä. Kokonaisvedenkulutuksen laskentakaavassa kertoimella 365 muutetaan vuorokautinen kulutus vuosikulutukseksi ja kertoimella 1000 litrat kuutiometreiksi.
 • Lasketaan kylmän veden yksikköhinta, jolloin jyvitetään kuukausittainen perusmaksu kokonaisvedenkulutuksen avulla. Laskentakaavassa kertoimella 12 muutetaan kuukausittainen perusmaksu vuosikustannukseksi.
 • Lämpimän veden yksikkökustannuksessa otetaan huomioon vesikuutiometrin lämmittämisestä aiheutuva lämmityskustannus. Yhden vesikuutiometrin lämmittämiseen käytetään 58 kWh/vesi-m3 ja kaukolämmön hinta on 70 €/MWh.
 • Kokonaisvesimaksu lasketaan kylmän ja lämpimän veden ominaiskulutusten ja yksikköhintojen avulla. Laskentakaavassa kertoimilla 365 ja 12 muutetaan vuorokautinen kulutus kuukausikulutukseksi ja litrat muutetaan kuutiometreiksi kertoimella 1000.

Energiaekspertti:
 • Selvitä yhtiöjärjestyksessä oleva vesimaksujen määritystapa.
 • Arvioi taloyhtiön nykyisten vesimaksujen oikeellisuus suhteessa vedenkäytöstä syntyviin kustannuksiin.
 • Keskustele tarvittaessa taloyhtiön hallinnon kanssa vesimaksujen määrittämisestä.
 • Informoi esimerkiksi yhtiökokouksessa osakkaita vesikustannuksista ja vesimaksujen määrittämisestä.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 4.9.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.