Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Motiva Oy
Pohjoinen Rautatiekatu 25
PL 489
00101 HELSINKI
puh. 09 6122 5000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Motiva Oy, Viestintä- ja markkinointi
viestintäjohtaja Kati Laakso
kati.laakso@motiva.fi
puh. 09 6122 5023

3. Rekisterin nimi

Motivan asiakas-/yhteistyö-/viestintä-/markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Motivan olemassa olevien ja mahdollisten asiakas/yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä.

Yhteystietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa. Yhteystietoja käytetään myös energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan liittyvissä viestintä- ja markkinointitarkoituksissa. Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi, titteli, asema ja yhteystiedot
  • Yhteysloki
  • Postituslistat, (esimerkiksi sidosryhmälehti, uutiskirjeet, koulutus-/tapahtumakutsut).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
  • Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
  • Muista asianmukaisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste – Motiva-konserni (pdf) (92.7 KB)


Sivua päivitetty viimeksi 22.5.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.