Palkitseminen

Palkitsemisjärjestelmällä pyritään varmistamaan ja parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Hallituksen ja johdon palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestelmä
Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja niiden määräytymisperusteet

Motiva Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2016 mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio 1 550 euroa kuukaudessa. Yksittäiseltä kokoukselta palkkiota maksetaan 500 euroa. Palkkioissa ei tapahtunut muutoksia edellisvuoden yhtiökokouksen päätökseen verrattuna.

Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2016 palkkioita 79 500 euroa (71 500 euroa vuonna 2015).

Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana kahdeksan kertaa (7 kertaa vuonna 2015).

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi tulospalkkio. Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus.

Johtajasopimuksen mukaan tulospalkkion maksimimäärä on 40 % vuosipalkasta. Hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2016 tulospalkkio perustuu liikevaihto- ja liikevoittotavoitteissa onnistumiseen. Motiva Oy:n toimitusjohtajana 3.10.2016 saakka toimineelle Jouko Kinnuselle maksettiin tilikauden 2016 aikana palkkaa 137 759 euroa (115 811 euroa vuonna 2015), josta tulospalkkiota tilikaudelta 2015 oli 21 925 euroa (tilikaudelta 2014 ei tulospalkkioita maksettu). 3.10.2016 alkaen Motiva Oy:n toimitusjohtajana toimineelle Hille Hyytiälle maksettiin palkkaa toimitusjohtajan tehtävästä 25 078 euroa. Vuodelta 2016 tulospalkkiota ei tulla maksamaan lainkaan.

Henkilöstön palkitseminen

Henkilöstön tavoitepalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Tavoitteet asetetaan vuosittain etukäteen siten, että ne edistävät konsernin tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen väline.

Palkitsemisen piiriin kuuluvat kaikki vähintään kuuden kuukauden ajan konsernin palveluksessa kohdetilikaudella olleet ja myös maksamishetkellä työsuhteessa olevat työntekijät. Tavoitepalkitseminen on mahdollista, mikäli yhtiön liikevoitto ennen tavoite- ja tulospalkkioiden maksamista ylittää vuosittain hallituksen vahvistaman kynnysarvon. Kynnysarvoksi määritetyn liikevoittotason ylityksestä voidaan tavoitepalkkioiden maksuun käyttää 40 % vuonna 2016.

Tavoitepalkkio voi olla enintään 8 % tai 16 % henkilön kohdetilikauden säännölliseen kuukausipalkkaan perustuvasta, konserniyhtiöistä maksetusta kokonaispalkasta. Esityksen henkilökohtaisista tavoitteista, kriteereistä ja painoarvoista tekee esimies ja sen hyväksyy toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Erillisiä kriteereitä voi olla työntekijä- tai henkilöryhmäkohtaisesti 1-3 tavoitetta, jotka johdetaan henkilön tuloskortista.

Motiva Oy:n johtoryhmälle maksettiin tilikaudella 2016 tavoitepalkkioita 9 038 euroa ja henkilöstölle 23 034 euroa edellistilikauden tuloksen perusteella. Tilikaudella 2015 ei maksettu tavoitepalkkioita lainkaan.

Tilikaudella 2016 tavoitepalkitsemisen kynnysarvo ei ylittynyt eikä tavoitepalkkiota näin tulla maksamaan.


Sivua päivitetty viimeksi 19.2.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.